Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2016-april2017-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9631062+10.28%
ATHLærestedsnavn144178+23.61%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning402456+13.43%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole5065+30.00%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk849982+15.67%
HINNHøgskolen i Innlandet59506148+3.33%
HIØHøgskolen i Østfold33303582+7.57%
HSNLærestedsnavn80458487+5.49%
HVLHøgskulen på Vestlandet80407810-2.86%
HVOHøgskulen i Volda11691270+8.64%
LDHLovisenberg diakonale høgskole829803-3.14%
MFMF vitenskapelig høyskole222231+4.05%
NHHNorges Handelshøyskole18921773-6.29%
NIHNorges idrettshøgskole847976+15.23%
NLANLA Høgskolen861990+14.98%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet28462808-1.34%
NORDNord universitet46225301+14.69%
NOROFFNoroff University College3561+74.29%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2277622993+0.95%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1512014957-1.08%
PHSPolitihøgskolen38023193-16.02%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences1827+50.00%
UIAUniversitetet i Agder64836625+2.19%
UIBUniversitetet i Bergen975810493+7.53%
UIOUniversitetet i Oslo1775018481+4.12%
UISUniversitetet i Stavanger59165749-2.82%
UITUiT Norges arktiske universitet72367714+6.61%
VIDVID vitenskapelige høgskole20662372+14.81%
I altLærestedsnavn132021135587+2.70%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Mandag 14. juni 2021 12:17:32
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017