So49 - Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2016-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
14078748265918585631496706720692348565
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
102705650736355146455043760047443294901648811299
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
29191377633123491342710111241629254325568
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag15261174330822311151279110721275731551078
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1752101683800250991816188300306428211025
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
2105166369067158915047196013087668335072144
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
3902232751542178313186562567483
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
7220270551200355826497721819279852498161178
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
185012029339025311776106110715299628181315
PEDFAGPedagogiske fag12681146725652201124784210405229726011238
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk25961422742253051392229071101534424303392
REISELIVReiselivsfag, hotellfag402347866013633423702972537839198
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi608642063148669344112927543837513561110774956
SPRÅKSpråk, litteratur333517392573142716965132315642509359121117
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
6176229611303379222169576216407944786941458
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse588434163156258233334029373040313735123953957
I altI alt551861311241311243998127126146341124921072459177320719

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 1. juli 2022 15:34:00
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017