So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2015-hoved2016-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1828238983715173019018072306799135833790
ATHLærestedsnavn88110611507937591599781158154956858183
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning1149169940410379774661391206942713571215488
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole26634883251214821902625618717461
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk36174925869325130289973633484387035133143986
HINNHøgskolen i Innlandet17461299616083157141462657111792130156597417509153265946
HIØHøgskolen i Østfold79271436530646990614819869262157043349907172352547
HSNLærestedsnavn20096401717899177261590165792098540528807820421172877108
HVLHøgskulen på Vestlandet23493491568200216801978059002462550596816523985211725962
HVOHøgskulen i Volda422765151178387035551174429869071165416737141256
LDHLovisenberg diakonale høgskole23742374581219620543004655465588645654038300
MFMF vitenskapelig høyskole720952221664609252112313912351081958371
NHHNorges Handelshøyskole4700470020214614414274242774277181642543758777
NIHNorges idrettshøgskole40935227960391736154593618474284535833246450
NLANLA Høgskolen4132564081038673437115754667075801537145621340
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet89801503928088438779815108966152322817884177621572
NORDNord universitet12761222854566113681025341531301922369462912486105824087
NOROFFNoroff University College30341364249167772323182922113239
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet43884119268212684081537533144714705612899922521459364096914446
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet3486673604142003150127883756638796811731508838134319237428
PHSPolitihøgskolen420211823308925891152737438512828332828731290750
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences81100346431133952212991
UIAUniversitetet i Agder18084387276652167511553848161844539037645918141161315040
UIBUniversitetet i Bergen26923561298922253222388576882784958754977127386250217812
UIOUniversitetet i Oslo3977110115717794367903462811238396909813317654387423540211013
UISUniversitetet i Stavanger17398330385622158671437544131799333701594717402153674579
UITUiT Norges arktiske universitet18509341136595168021515152002078038424716820059174295989
VIDVID vitenskapelige høgskole87591233821707807695710489880132052072957580581152
I altLærestedsnavn1271446875171271441152601061808898413112471889413112412712611249291773

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 15:59:40
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017