Søkere pr år april 2016

Søkere fordelt på kjønn og totalt 2008 - 2016


TidSøkereKvinneprosentSøkere
KvinneMannI alt
2008-april568133569361.492506
2009-april620614210759.6104168
2010-april610844232059.1103404
2011-april644734413259.4108605
2012-april685364722859.2115764
2013-april689594820058.9117159
2014-april707094920559.0119914
2015-april752765265358.8127929
2016-april772605476158.5132021

Forklaring:

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Fredag 1. juli 2022 16:25:29
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017