So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2014-april2015-april2016-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK711378851627317413888619276672139088952673
HELSEFAG - ANNET7235431210016220405690352063599903
HELSEFAG - AUDIO140478661406077714055075
HELSEFAG - BARNEVER14761959720941479710180221413788112722500
HELSEFAG - BIOING725228406327254327072573023842837
HELSEFAG - ERGO629433454396294369652562843810535
HELSEFAG - ERNÆRING818538056508196373460392113926651
HELSEFAG - FARMASI292116422129213922882921166286
HELSEFAG - FYSIO535665712032535669432063537670552089
HELSEFAG - MEDISIN560643963019560644282955563644833168
HELSEFAG - ODONT724134317707241392785072463677874
HELSEFAG - ORTOPEDI11231766
HELSEFAG - RADIO621036925656205450168962054242762
HELSEFAG - RESEPTAR313012103113130132034331451534411
HELSEFAG - SOSIONOM14880992832451383811140343114873120343936
HELSEFAG - SYKEPL424452196461051842452123168123624046892698314816
HELSEFAG - VERNEPL158256848228618938794227741795096333264
HELSEFAG - VETERIN312422441034415926571095416027241151
HISTORIE952818129433165972945142323520952894139153245
IDRETT541552121303527531522127943514501541118403027
INFOTEKN4315378284295543155895493473391692102643709
JUS182074160978799182085177019641182105169789647
LANDOGHAVBRUK193151807547183452060613173802254733
LÆRER - LEKTOR 8-13339166405181633936738519523494171792086
LÆRER - ANNET315811615983160123562941601306701
LÆRER - BHGLÆRER402606803132204226278488321537245891003330
LÆRER - FAGLÆRER3458926988413354832209383056740161052
LÆRER - GRL1-7401645806524673815748635267240155782032377
LÆRER - GRL5-10351366770923163513998640251039142985042583
MEDIEFAG661743120393696631761123913506611825121773471
PEDFAG17114592551965181190104742330201275115902550
REALFAG792434116003855772449129984289772541144114264
REISELIV144173300678134003382706134023531682
SAMFUNN137588638059134601325811405001409413360264242614802
SPRÅK120309015589478712332131669550821193166176205708
TEKNO - ANNET215405549123920523549412672053555351388
TEKNO - ARKITEKT214028141183214030271233214029131224
TEKNO - INGENIØR98300611661589010130771174257621023370124935545
TEKNO - MARITIM618012835216190131749361801118414
TEKNO - SIVING44171210068535144180710135532544185394554892
ØKADM117554732890154241145648357961643611259043451615660
I alt135152477119914119914134853195127929127929132854534132021132021

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:35:07
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017