So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2016-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
54783417889515871086267359.4
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
4171515182568972795683023625877.1
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
734365721391515021743324546.3
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag587859621184012871740302742.5
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk26647600102647362973370919.8
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
945775211697851784469964753.7
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
11361118225433140273345.2
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
17637983127468774543841212963.9
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
686153161217719511520347156.2
PEDFAGPedagogiske fag82073383115901837713255072.0
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk725871531441120242240426447.5
REISELIVReiselivsfag, hotellfag23481183353145223068266.3
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi272831514342426989549071480266.8
SPRÅKSpråk, litteratur1161360071762039081800570868.5
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
74071591123318349699671346326.0
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse173451717134516737582851566047.1
I altI alt7726054761132021772605476113202158.5

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:17:53
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017