So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2014-april2015-april2016-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
711378851627317413888619276672139088952673
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
1459683466392888314898995203531963144102035689736258
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
952818129433165972945142323520952894139153245
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag541552121303527531522127943514501541118403027
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk4315378284295543155895493473391692102643709
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
182074160978799182085177019641182105169789647
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
193151807547183452060613173802254733
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
185728024561112581847244269171191618471122746812129
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
661743120393696631761123913506611825121773471
PEDFAGPedagogiske fag17114592551965181190104742330201275115902550
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk792434116003855772449129984289772541144114264
REISELIVReiselivsfag, hotellfag144173300678134003382706134023531682
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi137588638059134601325811405001409413360264242614802
SPRÅKSpråk, litteratur120309015589478712332131669550821193166176205708
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
171557822529141841735737231131408017460782331813463
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse117554732890154241145648357961643611259043451615660
I altI alt135152477119914119914134853195127929127929132854534132021132021

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 15:30:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017