So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkereEndring%
2012-april2013-april2014-april2015-april2016-april
0-18225216235221232+4.98%
192040521114215082334822716-2.71%
201996919324197782056621087+2.53%
211488614803145691566616079+2.64%
22-231949819716198002003520620+2.92%
24-251127511831125831353614168+4.67%
26-291190412164127861415215548+9.86%
30-3472927536772786179049+5.01%
35-3943554459451049025174+5.55%
40-4948374822505453465686+6.36%
50-599631055119013651475+8.06%
60+155119174175187+6.86%
I alt115764117159119914127929132021+3.20%

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:08:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017