So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2016-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo14195099630.93
ATHAnsgar Teologiske Høgskole29901440.00
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen561406314027.71
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole1189500.00
HDHøyskolen Diakonova1023554103303.03
HIBHøgskolen i Bergen161181537453191.39
HIHMHøgskolen i Hedmark4291031926435767.38
HILHøgskolen i Lillehammer16396367523743.16
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk753668378494.36
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus113839177739151204.89
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane7476352915741.84
HIØHøgskolen i Østfold318936018333305.50
HSHHøgskolen Stord/Haugesund7839714611474.01
HSN-BVHøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold2531381010541472.53
HSN-THøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark2771069414338983.67
HVOHøgskulen i Volda3943461911691.63
LDHLovisenberg diakonale høgskole1054693148291.69
MFDet teologiske Menighetsfakultet13113532221.35
NHHNorges Handelshøyskole44343318920.16
NIHNorges idrettshøgskole13364968470.71
NLANLA Høgskolen37553168610.70
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4590651928460.67
NORDNord universitet4541315731046226.71
NOROFFNoroff University College4239350.00
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet62847425406227761.78
PHSPolitihøgskolen8846627038021.84
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College2371185.56
UIAUniversitetet i Agder141186097764831.19
UIBUniversitetet i Bergen124280675897580.59
UIOUniversitetet i Oslo32240026169177500.95
UISUniversitetet i Stavanger1801813110459161.76
UITUiT Norges arktiske universitet4932100432572364.49
VIDVID vitenskapelige høgskole383837016117369.27
I altLærestedsnavn349613202134961320212.65

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:17:26
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017