So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2016-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo10528981343114448947450.8
ATHLærestedsnavn663327779398885661.1
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning109631016424503228080.1
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole11277143116242648.0
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk219414742944194653831163.4
HINNHøgskolen i Innlandet11059706618601119453584236660.2
HIØHøgskolen i Østfold57003660963863062080125062.5
HSNLærestedsnavn12774844624570165315012303362.3
HVLHøgskulen på Vestlandet148171001730909202344839320160.2
HVOHøgskulen i Volda269616504398259174442563.6
LDHLovisenberg diakonale høgskole3964729396472971811186.6
MFMF vitenskapelig høyskole7224138985091358760.8
NHHNorges Handelshøyskole1713263017132630662123035.0
NIHNorges idrettshøgskole167719722173260936448343.0
NLANLA Høgskolen344120904515264350935259.1
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet5545352093116103185599165.2
NORDNord universitet798851691404586502873174962.2
NOROFFNoroff University College751649023862917.1
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet26048213776792062418114591131750.3
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet247471443053141292459413570762.3
PHSPolitihøgskolen19542708547181141532227040.3
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences2611361415383.3
UIAUniversitetet i Agder11193741624131153533897258660.1
UIBUniversitetet i Bergen169271114035728236985909384960.6
UIOUniversitetet i Oslo2429615730607033852610897685361.4
UISUniversitetet i Stavanger10730740119739142653503241359.2
UITUiT Norges arktiske universitet12339866522873160904116312056.9
VIDVID vitenskapelige høgskole80811913108722501167738981.2
I altLærestedsnavn7726054761432290295996772605476158.5

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:07:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017