So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2016-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo29019502487963
ATHLærestedsnavn101959901177144
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning536414062092402
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole58518925950
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1349536684890849
HINNHøgskolen i Innlandet72292218125305465950
HIØHøgskolen i Østfold4015219360159443330
HSNLærestedsnavn133468521220411018045
HVLHøgskulen på Vestlandet94357324834511438040
HVOHøgskulen i Volda33717434669891169
LDHLovisenberg diakonale høgskole120046934693829
MFMF vitenskapelig høyskole817511351407222
NHHNorges Handelshøyskole1470434343431892
NIHNorges idrettshøgskole420536494782847
NLANLA Høgskolen3191155317158861
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet318489065154142846
NORDNord universitet93279813157226954622
NOROFFNoroff University College636023932835
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet19485464742513033822776
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet724357391778238615120
PHSPolitihøgskolen47204662135853802
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences336375018
UIAUniversitetet i Agder82284218609394846483
UIBUniversitetet i Bergen100384528067594269758
UIOUniversitetet i Oslo1005999400269922917750
UISUniversitetet i Stavanger51219718131340045916
UITUiT Norges arktiske universitet123454021004389637236
VIDVID vitenskapelige høgskole178389994133732066
I altLærestedsnavn132854534132021728286132021

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:10:32
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017