Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2016-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus1095862281718625761806438258.8
Aust-Agder319026055795679672135150.3
Buskerud6192372599171421865228662.2
Finnmark19041158306263136099163.7
Hedmark749559091340423071660396758.2
Hordaland2512317111422341095275811853359.1
Møre og Romsdal715356781283120681519358757.7
Nord-Trøndelag3324232356471025764178957.3
Nordland711759581307523371786412356.7
Oppland910474371654124402226466652.3
Oslo40898261966709423057144273748461.5
Rogaland1199382912028442362799703560.2
Sogn og Fjordane457831227700906671157757.5
Sør-Trøndelag223951783840233998193411932251.7
Telemark644342511069425471351389865.3
Troms1096473531831732812399568057.8
Vest-Agder1079964381723733532016536962.5
Vestfold48004753955313831268265152.2
Østfold57003660936020801250333062.5
I alt7726054761132021772605476113202158.5

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:39:37
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017