Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2015-april2016-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo972963-0.93%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole149144-3.36%
DHSDiakonhjemmet Høgskole1448
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen387402+3.88%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole7950-36.71%
HBBHøgskolen Betanien249
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold4351
HDHøyskolen Diakonova197330+67.51%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole233
HIBHøgskolen i Bergen54555319-2.49%
HIGHøgskolen i Gjøvik1988
HIHHøgskolen i Harstad602
HIHMHøgskolen i Hedmark34173576+4.65%
HILHøgskolen i Lillehammer26302374-9.73%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk851849-0.24%
HINHøgskolen i Narvik475
HINEHøgskolen i Nesna348
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag1826
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1409515120+7.27%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane15511574+1.48%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag5834
HITHøgskolen i Telemark3484
HIÅHøgskolen i Ålesund1317
HIØHøgskolen i Østfold30083330+10.70%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund11761147-2.47%
HSN-BVHøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold4147
HSN-THøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark3898
HVOHøgskulen i Volda12001169-2.58%
LDHLovisenberg diakonale høgskole534829+55.24%
MFDet teologiske Menighetsfakultet207222+7.25%
MHSMisjonshøgskolen67
NHHNorges Handelshøyskole21171892-10.63%
NIHNorges idrettshøgskole988847-14.27%
NLANLA Høgskolen842861+2.26%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet28562846-0.35%
NORDNord universitet4622
NOROFFNoroff University College6735-47.76%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1239122776+83.81%
PHSPolitihøgskolen34213802+11.14%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College3018-40.00%
UIAUniversitetet i Agder66646483-2.72%
UIBUniversitetet i Bergen90249758+8.13%
UINUniversitetet i Nordland2425
UIOUniversitetet i Oslo1776417750-0.08%
UISUniversitetet i Stavanger56595916+4.54%
UITUiT Norges arktiske universitet55517236+30.35%
VIDVID vitenskapelige høgskole1736
I altLærestedsnavn127929132021+3.20%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Torsdag 22. mars 2018 13:06:57
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017