Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedLærestedsnavn2016-april
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9096310.700
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1951440.738
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning3644021.104
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole85500.588
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk4958491.715
HINNHøgskolen i Innlandet292259502.036
HIØHøgskolen i Østfold152133302.189
HSNLærestedsnavn468580451.717
HVLHøgskulen på Vestlandet357380402.250
HVOHøgskulen i Volda71711691.630
LDHLovisenberg diakonale høgskole2008294.145
MFMF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)1752221.269
NHHNorges Handelshøyskole47018924.026
NIHNorges idrettshøgskole2058474.132
NLANLA Høgskolen9118610.945
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet84828463.356
NORDNord universitet279846221.652
NOROFFNoroff University College360350.097
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet8546227762.665
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet4357151203.470
PHSPolitihøgskolen72038025.281
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences36180.500
UIAUniversitetet i Agder284264832.281
UIBUniversitetet i Bergen384597582.538
UIOUniversitetet i Oslo5999177502.959
UISUniversitetet i Stavanger219759162.693
UITUiT Norges arktiske universitet454072361.594
VIDVID vitenskapelige høgskole83820662.465
I altLærestedsnavn545341320212.421

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Tirsdag 23. juli 2019 12:23:10
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017