SO 003 Søking til de ulike utdanningsområdene, med typer, i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i tilbud gitt i hovedopptaket.


Utdanningsområde + typeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved
ESTETISK270026596674706722402348+4.82%
HELSEFAG - ANNET80680720951865412363-11.89%
HELSEFAG - AUDIO787249849611093-15.45%
HELSEFAG - BARNEVER221025237998915913291308-1.58%
HELSEFAG - BIOING71581822502798463499+7.78%
HELSEFAG - ERGO53552332413435632648+2.53%
HELSEFAG - ERNÆRING58864130753158427515+20.61%
HELSEFAG - FARMASI297277982851181190+4.97%
HELSEFAG - FYSIO2046208263996548665709+6.62%
HELSEFAG - MEDISIN2947309033953424737810+9.91%
HELSEFAG - ODONT83587231492981415463+11.57%
HELSEFAG - ORTOPEDI6512216
HELSEFAG - RADIO71778037193628457487+6.56%
HELSEFAG - RESEPTAR334376817979189185-2.12%
HELSEFAG - SOSIONOM3429398790191006014191479+4.23%
HELSEFAG - SYKEPL1268715152187092268167266935+3.11%
HELSEFAG - VERNEPL279332546194776513941499+7.53%
HELSEFAG - VETERIN1051110122292270284305+7.39%
HISTORIE34733312124121241642324325+2.20%
IDRETT34423082113941072131873155-1.00%
INFOTEKN350338007500830026092821+8.13%
JUS91809067136651308734383507+2.01%
LANDOGHAVBRUK60675116601865605674+11.40%
LÆRER - LEKTOR 8-13192020306107555815301615+5.56%
LÆRER - ANNET622693451528174157-9.77%
LÆRER - BHGLÆRER328234146577734534353742+8.94%
LÆRER - FAGLÆRER91499917862125495673+35.96%
LÆRER - GRL1-7269623044963423019231664-13.47%
LÆRER - GRL5-10260325636082538720071965-2.09%
MEDIEFAG34183390107211071528372818-0.67%
PEDFAG2370256590691040524262601+7.21%
REALFAG42354225102381101541204303+4.44%
REISELIV67766025512972827839+1.45%
SAMFUNN140941486635990383751074311077+3.11%
SPRÅK51515731144581564255135912+7.24%
TEKNO - ANNET1258136843374425985970-1.52%
TEKNO - ARKITEKT1095104615531447196186-5.10%
TEKNO - INGENIØR569455077188795041944196+0.05%
TEKNO - MARITIM4934101048893332357+7.53%
TEKNO - SIVING515347027394692331422985-5.00%
ØKADM164321562531019304031193812395+3.83%
I alt1271441311241061801124928898491773+3.13%

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 24. juli 2019 01:11:32
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017