Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2015-hoved2015-supplering2016-hoved2016-suppleringNye søkere med tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK13912240139126031407234814072746398
HELSEFAG - ANNET2204122204312063632063718
HELSEFAG - AUDIO4011040121409340941
HELSEFAG - BARNEVER7971329797140878813087881413105
HELSEFAG - BIOING25446328251029449929451819
HELSEFAG - ERGO29463229468429464829468436
HELSEFAG - ERNÆRING19642719646921151521158671
HELSEFAG - FARMASI921819218192190921922
HELSEFAG - FYSIO35666536668238170938172718
HELSEFAG - MEDISIN60673760676363681063682919
HELSEFAG - ODONT24641524643624646324648522
HELSEFAG - ORTOPEDI121612170
HELSEFAG - RADIO2054572054892054872054947
HELSEFAG - RESEPTAR13018913021714518514522641
HELSEFAG - SOSIONOM8381419838145787814798781691212
HELSEFAG - SYKEPL45666726456670944724693547247298363
HELSEFAG - VERNEPL9431394943151097014999701620121
HELSEFAG - VETERIN15928415931016030516031712
HISTORIE292942322929529929194325291954681143
IDRETT15173187151736431526315515263633478
INFOTEKN15682609156828071752282117523079258
JUS2085343820853505210535072095356659
LANDOGHAVBRUK365605365763390674390799125
LÆRER - LEKTOR 8-13936153093616229771615977169479
LÆRER - ANNET16017416019116015716017417
LÆRER - BHGLÆRER26413435264140822483374224834269527
LÆRER - FAGLÆRER563495563600576673576830157
LÆRER - GRL1-715941923159421931597166415971896232
LÆRER - GRL5-1013992007139922711427196514272195230
MEDIEFAG17812837178132201850281818503309491
PEDFAG12002426120027601268260112682902301
REALFAG25214120252144282596430325964689386
REISELIV40082740010044028394021047208
SAMFUNN5874107435874122746086110776086126381561
SPRÅK32545513325463173335591233356734822
TEKNO - ANNET52398552310395409705401140170
TEKNO - ARKITEKT1401961401991401861401904
TEKNO - INGENIØR30924194309244053292419632924610414
TEKNO - MARITIM19033219035218035718039336
TEKNO - SIVING2000314220003230202429852024307893
ØKADM5673119385673129955884123955884136881293
I alt53750889845378893288551869177355176966074834

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 14:58:06
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017