Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2015-hoved2015-supplering2016-hoved2016-suppleringNye tilbud supp 2014Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo908379090837969079990907999668.8781.067
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1951501591951482391951541831951543131300.7901.605
DHSDiakonhjemmet Høgskole400139758740013966900
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen361404466361398541364427488364427536481.1731.473
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole1058382105831218556618556158970.6591.859
HBBHøgskolen Betanien90253105902541220
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold2206435237552206433541890
HDHøyskolen Diakonova100212180100212181100352184100352198143.5201.980
HDHHaraldsplass diakonale høgskole95243110952431190
HIBHøgskolen i Bergen1914543532191952542934332038535131892038535633431542.6281.640
HIGHøgskolen i Gjøvik86920131478869201315860
HIHHøgskolen i Harstad4196134734196116970
HIHMHøgskolen i Hedmark1567341331641567340139231562358333431562358739706272.2962.542
HILHøgskolen i Lillehammer1445267025471445266729371360239126031350239129193161.7712.162
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk49586999749586411064958709864958671082961.7522.186
HINHøgskolen i Narvik3754653533754634500
HINEHøgskolen i Nesna2103313082103234440
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag1116183715831116182821050
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus44821420075664482141938058435715088742843571508981106823.4631.861
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane916156817709161564202386616301803866162722554521.8792.604
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag2265589637392265589338320
HITHøgskolen i Telemark2041354728242041352338540
HIÅHøgskolen i Ålesund5151333927515133310040
HIØHøgskolen i Østfold1409306419861409306423151646334925471646334827942472.0341.697
HSHHøgskolen Stord/Haugesund7201197911720119310127481184970748118210721021.5801.433
HSN-BVHøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold2241417039462241416846116651.8602.058
HSN-THøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark23163908316223163896433111691.6821.870
HVOHøgskulen i Volda922117811749221172148471711651256717116314892331.6222.077
LDHLovisenberg diakonale høgskole200581300200581319200886300200887360604.4351.800
MFDet teologiske Menighetsfakultet2002212522002204891752353711752207073361.2574.040
MHSMisjonshøgskolen1336566133641150
NHHNorges Handelshøyskole440202174244020217464701816777470181678693.8641.672
NIHNorges idrettshøgskole200960459200960472205845450205845470204.1222.293
NLANLA Høgskolen93581011579358041640911801134091179918585180.8772.040
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet84728081510847280815729172817157291728171630583.0721.778
NORDNord universitet27984629408727984620519611091.6511.857
NOROFFNoroff University College24064772406412036029393602980410.0810.222
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet5102120268327510212025857089342252114446893422526150325862.5211.683
PHSPolitihøgskolen7203089737720308875472033287507203327767174.6211.065
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College603413603417362113621100.5830.028
UIAUniversitetet i Agder2713665248162713664953952842645950402842645855865462.2721.966
UIBUniversitetet i Bergen3814892276883814891877423911977178123911977479821702.4992.041
UINUniversitetet i Nordland1373239822621373238928550
UIOUniversitetet i Oslo59941779411238599417794112685999176541101359991765911043302.9441.841
UISUniversitetet i Stavanger2192562244132192562047652250594745792250594448342552.6422.148
UITUiT Norges arktiske universitet32655517437432655490524545407168598945407149749715081.5751.651
VIDVID vitenskapelige høgskole7381720968738172010751072.3311.457
I altLærestedsnavn537501271448898453788126969932885518613112491773551761310739660748342.3761.751

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Lørdag 24. mars 2018 13:08:37
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017