Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2015-hoved2015-supplering2016-hoved2016-suppleringNye tilbud supp 2014Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo908379090837969079990907999668.8781.067
ATHLærestedsnavn1951501591951482391951541831951543131300.7901.605
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning361404466361398541364427488364427536481.1731.473
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole1058382105831218556618556158970.6591.859
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk49586999749586411064958709864958671082961.7522.186
HINNHøgskolen i Innlandet3012608357113012606867312922597459462912597868078612.0532.338
HIØHøgskolen i Østfold1409306419861409306423151646334925471646334827942472.0341.697
HSNLærestedsnavn42477899657942477858792545578078710845578064875416461.7701.921
HVLHøgskulen på Vestlandet3550820059003588818664163652816559623652816566296672.2361.815
HVOHøgskulen i Volda922117811749221172148471711651256717116314892331.6222.077
LDHLovisenberg diakonale høgskole200581300200581319200886300200887360604.4351.800
MFMF vitenskapelig høyskole2002212522002204891752353711752207073361.2574.040
NHHNorges Handelshøyskole440202174244020217464701816777470181678693.8641.672
NIHNorges idrettshøgskole200960459200960472205845450205845470204.1222.293
NLANLA Høgskolen93581011579358041640911801134091179918585180.8772.040
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet84728081510847280815729172817157291728171630583.0721.778
NORDNord universitet26994566415326994540524527984629408727984620519611091.6511.857
NOROFFNoroff University College24064772406412036029393602980410.0810.222
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet875121268144718751212641494289342252114446893422526150325862.5211.683
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet44821420075664482141938058435715088742843571508981106823.4631.861
PHSPolitihøgskolen7203089737720308875472033287507203327767174.6211.065
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences603413603417362113621100.5830.028
UIAUniversitetet i Agder2713665248162713664953952842645950402842645855865462.2721.966
UIBUniversitetet i Bergen3814892276883814891877423911977178123911977479821702.4992.041
UIOUniversitetet i Oslo59941779411238599417794112685999176541101359991765911043302.9441.841
UISUniversitetet i Stavanger2192562244132192562047652250594745792250594448342552.6422.148
UITUiT Norges arktiske universitet40596595520040596564629545407168598945407149749715081.5751.651
VIDVID vitenskapelige høgskole818217010488182169120683820721152838207212691172.4731.514
I altLærestedsnavn537501271448898453788126969932885518613112491773551761310739660748342.3761.751

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 16:30:27
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017