SO 002 Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

SO 002Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo83779930133790900
ATHAnsgar Teologiske Høgskole150154759858159183+15.09%
DHSDiakonhjemmet Høgskole13974999587
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen4044279771215466488+4.72%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole83562141748261-25.61%
HBBHøgskolen Betanien2531155105
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold4352106643755
HDHøyskolen Diakonova21235214873003180184+2.22%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole2431356110
HIBHøgskolen i Bergen54355351146431546632193189-0.93%
HIGHøgskolen i Gjøvik201350631478
HIHHøgskolen i Harstad6131334473
HIHMHøgskolen i Hedmark341335837570845831643343+5.66%
HILHøgskolen i Lillehammer267023918534840325472603+2.20%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk86987030283143997986-1.10%
HINHøgskolen i Narvik465904353
HINEHøgskolen i Nesna331770308
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag183741331583
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1420015088278833192375667428-1.82%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane156816305782664117701803+1.86%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag5896135003739
HITHøgskolen i Telemark354772242824
HIÅHøgskolen i Ålesund13333798927
HIØHøgskolen i Østfold306433496148723519862547+28.25%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund1197118426723172911970+6.48%
HSN-BVHøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold4170111933946
HSN-THøgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark390886753162
HVOHøgskulen i Volda117811653555371411741256+6.98%
LDHLovisenberg diakonale høgskole581886205440383003000
MFDet teologiske Menighetsfakultet221235609958252371+47.22%
MHSMisjonshøgskolen6520166
NHHNorges Handelshøyskole2021181641423758742777+4.72%
NIHNorges idrettshøgskole96084536153246459450-1.96%
NLANLA Høgskolen8108013437456211571340+15.82%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet280828177798776215101572+4.11%
NORDNord universitet4629105824087
NOROFFNoroff University College64291671327739-49.35%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet12026225212433640969832714446+73.48%
PHSPolitihøgskolen3089332811521290737750+1.76%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College3421319131-92.31%
UIAUniversitetet i Agder66526459155381613148165040+4.65%
UIBUniversitetet i Bergen89229771238852502176887812+1.61%
UINUniversitetet i Nordland239864002262
UIOUniversitetet i Oslo177941765434628354021123811013-2.00%
UISUniversitetet i Stavanger56225947143751536744134579+3.76%
UITUiT Norges arktiske universitet55177168137851742943745989+36.92%
VIDVID vitenskapelige høgskole17206676968
I altLærestedsnavn1271441311241061801124928898491773+3.13%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Lørdag 24. mars 2018 14:45:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017