SO 002 Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

SO 002Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo83779930133790900
ATHAnsgar Teologiske Høgskole150154759858159183+15.09%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning4044279771215466488+4.72%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole83562141748261-25.61%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk86987030283143997986-1.10%
HINNHøgskolen i Innlandet60835974146261532657115946+4.11%
HIØHøgskolen i Østfold306433496148723519862547+28.25%
HSNLærestedsnavn78998078159011728765797108+8.04%
HVLHøgskulen på Vestlandet82008165197802117259005962+1.05%
HVOHøgskulen i Volda117811653555371411741256+6.98%
LDHLovisenberg diakonale høgskole581886205440383003000
MFMF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)221235609958252371+47.22%
NHHNorges Handelshøyskole2021181641423758742777+4.72%
NIHNorges idrettshøgskole96084536153246459450-1.96%
NLANLA Høgskolen8108013437456211571340+15.82%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet280828177798776215101572+4.11%
NORDNord universitet45664629102531058241534087-1.59%
NOROFFNoroff University College64291671327739-49.35%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet212682252137533409691447114446-0.17%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1420015088278833192375667428-1.82%
PHSPolitihøgskolen3089332811521290737750+1.76%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences3421319131-92.31%
UIAUniversitetet i Agder66526459155381613148165040+4.65%
UIBUniversitetet i Bergen89229771238852502176887812+1.61%
UIOUniversitetet i Oslo177941765434628354021123811013-2.00%
UISUniversitetet i Stavanger56225947143751536744134579+3.76%
UITUiT Norges arktiske universitet65957168151511742952005989+15.17%
VIDVID vitenskapelige høgskole217020726957805810481152+9.92%
I altLærestedsnavn1271441311241061801124928898491773+3.13%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 24. juli 2019 01:16:33
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017