SO 001Søking til læresteder i de ulike fylkene

SO001Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved2015-hoved2016-hoved
Finnmark587100014322477464997+114.87%
Østfold306433496148723519862547+28.25%
Telemark354739087224867528243162+11.97%
Buskerud231723027382804919742095+6.13%
Rogaland66947070159531707951525437+5.53%
Hedmark373339408470949333123493+5.46%
Vestfold261325876096618119292023+4.87%
Vest-Agder55615353148041508342914491+4.66%
Akershus42954343127321351223432431+3.76%
Møre og Romsdal3408359590051078331233228+3.36%
Nordland377040328357919830553151+3.14%
I alt1271441311241061801124928898491773+3.13%
Troms56065605139951537944124546+3.04%
Oppland46834695125951371340254130+2.61%
Hordaland179361848235478372131304513281+1.81%
Sogn og Fjordane158416315855667517851803+1.01%
Aust-Agder1378134242044769903905+0.22%
Oslo362053698352628558242024620096-0.74%
Sør-Trøndelag183261908932122353131253212421-0.89%
Nord-Trøndelag183718184133441515831536-2.97%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:14:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017