Søkere pr år pr kjønn og for realkompetanse

Under "Ønsket r.k.beh." telles de som på søknaden ønsker (dvs sagt ja) til å bli realkompetansebehandlet.


TidSøkereRealkprosent kvinnerRealkprosent menn
KvinneMannI alt
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
2008-april2792568131175356933967925064.93.3
2009-april31356206116594210747941041685.13.9
2010-april24726108414324232039041034044.03.4
2011-april26176447316164413242331086054.13.7
2012-april27986853616434722844411157644.13.5
2013-april27636895915034820042661171594.03.1
2014-april26007070915724920541721199143.73.2
2015-april27317527616835265344141279293.63.2

Forklaring:

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 28. september 2022 02:27:02
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017