SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.


Utdanningsområde + type2015-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISK52773342861916761090276660.6
HELSEFAG - ANNET26871369405649141290354.4
HELSEFAG - AUDIO40320460748297762.3
HELSEFAG - BARNEVER82081972101801760454221479.5
HELSEFAG - BIOING2421849327055517072576.6
HELSEFAG - ERGO2722974369638713852573.7
HELSEFAG - ERNÆRING308465037345267760387.2
HELSEFAG - FARMASI102936313922196928876.0
HELSEFAG - FYSIO4449249469431225838206359.4
HELSEFAG - MEDISIN2989143944282092863295570.8
HELSEFAG - ODONT2993934392767217885079.1
HELSEFAG - ORTOPEDI2269131750166675.8
HELSEFAG - RADIO31851316450147021968968.2
HELSEFAG - RESEPTAR101230813202717234379.0
HELSEFAG - SOSIONOM88912249111402766665343180.6
HELSEFAG - SYKEPL191464022231681058817741236285.6
HELSEFAG - VERNEPL5926201679421957817277470.5
HELSEFAG - VETERIN23812762657100590109591.8
HISTORIE743567971423216511869352046.9
IDRETT635964351279415241990351443.4
INFOTEKN2495705495496232850347317.9
JUS1009076111770153344307964155.3
LANDOGHAVBRUK10351025206025535861341.6
LÆRER - LEKTOR 8-134349303673851083869195255.5
LÆRER - ANNET430805123516946062926.9
LÆRER - BHGLÆRER6774171484882601614321580.9
LÆRER - FAGLÆRER15831637322042251693845.0
LÆRER - GRL1-76304233186352093579267278.3
LÆRER - GRL5-1052703370864014701040251058.6
MEDIEFAG716052311239119891517350656.7
PEDFAG75202954104741661669233071.3
REALFAG673762611299821822107428950.9
REISELIV22991083338247922770667.8
SAMFUNN262371426340500943446601409466.9
SPRÅK1098357121669534201662508267.3
TEKNO - ANNET188636085494350917126727.6
TEKNO - ARKITEKT155814693027669564123354.3
TEKNO - INGENIØR314785951174211904572576220.7
TEKNO - MARITIM254106313177841549315.8
TEKNO - SIVING354365921013516223703532530.5
ØKADM187451705135796821982171643650.0
I alt7527652653127929752765265312792958.8

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 28. september 2022 02:13:11
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017