So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2013-april2014-april2015-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK691368897028877113788516273174138886192766
HELSEFAG - ANNET5171232734372354312100162204056903
HELSEFAG - AUDIO155461401404786614060777
HELSEFAG - BARNEVER1375394922215147619597209414797101802214
HELSEFAG - BIOING726425915517252284063272543270725
HELSEFAG - ERGO629431744236294334543962943696525
HELSEFAG - ERNÆRING818537656278185380565081963734603
HELSEFAG - FARMASI292107221029211642212921392288
HELSEFAG - FYSIO535667452156535665712032535669432063
HELSEFAG - MEDISIN560043983003560643963019560644282955
HELSEFAG - ODONT724134408367241343177072413927850
HELSEFAG - ORTOPEDI1121753811231766
HELSEFAG - RADIO621533694856210369256562054501689
HELSEFAG - RESEPTAR312511322903130121031131301320343
HELSEFAG - SOSIONOM1484295622999148809928324513838111403431
HELSEFAG - SYKEPL45450218108948942445219646105184245212316812362
HELSEFAG - VERNEPL189096819243915825684822861893879422774
HELSEFAG - VETERIN31242409958312422441034415926571095
HISTORIE902893133893149912758126063101932895139093448
IDRETT541586123193602541552121303527531522127943514
INFOTEKN421511774227164315378284295543155895493473
JUS182074161328784182074160978799182085177019641
LANDOGHAVBRUK193501717556193151807547183452060613
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT258565678156733916640518163393673851952
LÆRER - ANNET11005673463158116159831601235629
LÆRER - BHGLÆRER372553757530574026068031322042262784883215
LÆRER - FAGLÆRER265182901898345892698841335483220938
LÆRER - GRL1-7341533793324064016458065246738157486352672
LÆRER - GRL5-10351376776423823513667709231635139986402510
MEDIEFAG641748126813996661743120393696631761123913506
PEDFAG1811509668213117114592551965181190104742330
REALFAG762310109303453792434116003855772449129984289
REISELIV164733532718144173300678134003382706
SAMFUNN137588838649135901375886380591346013258114050014094
SPRÅK123305316445487912431501578348511273263169275154
TEKNO - ANNET205325447130221540554912392052354941267
TEKNO - ARKITEKT213527621106214028141183214030271233
TEKNO - INGENIØR9629861121854449830061166158901013077117425762
TEKNO - MARITIM619912235126180128352161901317493
TEKNO - SIVING43171497545113441712100685351441807101355325
ØKADM121539532722154631175547328901542411456483579616436
I alt132152041117159117159135152477119914119914134853195127929127929

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 12:58:02
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017