So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2013-april2014-april2015-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK69897028877113788516273174138886192766
HELSEFAG - ANNET5232734372354312100162204056903
HELSEFAG - AUDIO1461401404786614060777
HELSEFAG - BARNEVER1394922215147619597209414797101802214
HELSEFAG - BIOING725915517252284063272543270725
HELSEFAG - ERGO631744236294334543962943696525
HELSEFAG - ERNÆRING837656278185380565081963734603
HELSEFAG - FARMASI2107221029211642212921392288
HELSEFAG - FYSIO567452156535665712032535669432063
HELSEFAG - MEDISIN543983003560643963019560644282955
HELSEFAG - ODONT734408367241343177072413927850
HELSEFAG - ORTOPEDI11753811231766
HELSEFAG - RADIO633694856210369256562054501689
HELSEFAG - RESEPTAR311322903130121031131301320343
HELSEFAG - SOSIONOM1495622999148809928324513838111403431
HELSEFAG - SYKEPL4518108948942445219646105184245212316812362
HELSEFAG - VERNEPL186819243915825684822861893879422774
HELSEFAG - VETERIN32409958312422441034415926571095
HISTORIE94137763222952818129433165972945142323520
IDRETT54123193602541552121303527531522127943514
INFOTEKN42774227164315378284295543155895493473
JUS18161328784182074160978799182085177019641
LANDOGHAVBRUK191717556193151807547183452060613
LÆRER - LEKTOR 8-13255678156733916640518163393673851952
LÆRER - ANNET15673463158116159831601235629
LÆRER - BHGLÆRER37757530574026068031322042262784883215
LÆRER - FAGLÆRER262901898345892698841335483220938
LÆRER - GRL1-734793324064016458065246738157486352672
LÆRER - GRL5-1035776423823513667709231635139986402510
MEDIEFAG64126813996661743120393696631761123913506
PEDFAG189668213117114592551965181190104742330
REALFAG76109303453792434116003855772449129984289
REISELIV163532718144173300678134003382706
SAMFUNN13738649135901375886380591346013258114050014094
SPRÅK11916189480612030901558947871233213166955082
TEKNO - ANNET205447130221540554912392052354941267
TEKNO - ARKITEKT227621106214028141183214030271233
TEKNO - INGENIØR961121854449830061166158901013077117425762
TEKNO - MARITIM612235126180128352161901317493
TEKNO - SIVING4397545113441712100685351441807101355325
ØKADM12132722154631175547328901542411456483579616436
I alt1321117159117159135152477119914119914134853195127929127929

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 28. september 2022 01:08:33
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017