So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2015-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
52773342861916761090276660.6
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
3882413211520352508268813196378.5
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
743567971423216511869352046.9
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag635964351279415241990351443.4
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk2495705495496232850347317.9
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
1009076111770153344307964155.3
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
10351025206025535861341.6
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
17640927726917783840781191665.8
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
716052311239119891517350656.7
PEDFAGPedagogiske fag75202954104741661669233071.3
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk673762611299821822107428950.9
REISELIVReiselivsfag, hotellfag22991083338247922770667.8
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi262371426340500943446601409466.9
SPRÅKSpråk, litteratur1098357121669534201662508267.3
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
760915504231133909101711408027.8
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse187451705135796821982171643650.0
I altI alt7527652653127929752765265312792958.8

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 28. september 2022 02:56:19
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017