So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2013-april2014-april2015-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
691368897028877113788516273174138886192766
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
149974044572271021459683466392888314898995203531963
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
902893133893149912758126063101932895139093448
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag541586123193602541552121303527531522127943514
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk421511774227164315378284295543155895493473
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
182074161328784182074160978799182085177019641
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
193501717556193151807547183452060613
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
158693623394106561857280245611125818472442691711916
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
641748126813996661743120393696631761123913506
PEDFAGPedagogiske fag1811509668213117114592551965181190104742330
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk762310109303453792434116003855772449129984289
REISELIVReiselivsfag, hotellfag164733532718144173300678134003382706
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi137588838649135901375886380591346013258114050014094
SPRÅKSpråk, litteratur123305316445487912431501578348511273263169275154
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
167556621665134771715578225291418417357372311314080
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse121539532722154631175547328901542411456483579616436
I altI alt132152041117159117159135152477119914119914134853195127929127929

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 12:58:10
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017