So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2013-april2014-april2015-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
69897028877113788516273174138886192766
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
14944572271021459683466392888314898995203531963
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
94137763222952818129433165972945142323520
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag54123193602541552121303527531522127943514
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk42774227164315378284295543155895493473
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
18161328784182074160978799182085177019641
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
191717556193151807547183452060613
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
15823394106561857280245611125818472442691711916
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
64126813996661743120393696631761123913506
PEDFAGPedagogiske fag189668213117114592551965181190104742330
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk76109303453792434116003855772449129984289
REISELIVReiselivsfag, hotellfag163532718144173300678134003382706
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi13738649135901375886380591346013258114050014094
SPRÅKSpråk, litteratur11916189480612030901558947871233213166955082
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
16721665134771715578225291418417357372311314080
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse12132722154631175547328901542411456483579616436
I altI alt1321117159117159135152477119914119914134853195127929127929

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 28. september 2022 01:59:29
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017