So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år for realkompetansesøkere

Antall søkere i hver aldersgruppe de fem siste år. Under " Ønsket r.k.beh." ligger de som har sagt ja og ønsker realkompetansebehandling. Viser også realkompetansesøkerandelen for siste år. Og årsaken til at den er null på de yngre aldersgrupper er at aldersgrensen er 25 år.


AldersgruppeSøkereRealkompprosent 2015
2011-april2012-april2013-april2014-april2015-april
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
0-1919583206302133021743235690.0
2019648199691932419778205660.0
2114528148861480314569156660.0
2210031110191069910842108460.0
23775584799017895891890.0
24562463826643703174100.0
25305462737148933515188314555229361264.8
26350363434439303194112352432131848106.6
27-29784710084379748408052825846586693429.3
30-3493266479847292975753693177271065861712.4
35-397184055707435567444596814510699490214.3
40-4997144211010483793048228785054928534617.4
50+173952182111817711741911364245154015.9
I alt423310860544411157644266117159417211991444141279293.5

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 28. september 2022 02:28:19
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017