So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2015-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo19194189720.823
ATHAnsgar Teologiske Høgskole889051493.356
DHSDiakonhjemmet Høgskole3996553154144810.635
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen621159313878.010
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole92694795.063
HBBHøgskolen Betanien471402102494.016
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold3471370115443513.539
HDHøyskolen Diakonova741800101975.076
HDHHaraldsplass diakonale høgskole501583142336.009
HIBHøgskolen i Bergen199173469554551.742
HIGHøgskolen i Gjøvik300672916819888.451
HIHHøgskolen i Harstad195181912260220.266
HIHMHøgskolen i Hedmark469949731234179.131
HILHøgskolen i Lillehammer2831000713226305.019
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk763643478515.523
HINHøgskolen i Narvik501462214754.421
HINEHøgskolen i Nesna8210785034814.368
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag225533713518267.393
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus134435219842140955.974
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane16869457715514.965
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag2141582712158342.074
HITHøgskolen i Telemark375924620834845.970
HIÅHøgskolen i Ålesund7246874013173.037
HIØHøgskolen i Østfold351800622130087.347
HSHHøgskolen Stord/Haugesund8735074911764.167
HVOHøgskulen i Volda9042754312003.583
LDHLovisenberg diakonale høgskole852397135342.434
MFDet teologiske Menighetsfakultet1373252072.415
MHSMisjonshøgskolen42362672.985
NHHNorges Handelshøyskole94748221170.094
NIHNorges idrettshøgskole234123109881.012
NLANLA Høgskolen444192148421.663
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4690672328560.805
NOROFFNoroff University College143113674.478
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet18628108105123910.847
PHSPolitihøgskolen151438712534213.654
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College107783026.667
UIAUniversitetet i Agder1981822013166641.966
UIBUniversitetet i Bergen154271006590240.720
UINUniversitetet i Nordland270789815524256.392
UIOUniversitetet i Oslo42140019234177641.317
UISUniversitetet i Stavanger2571753916156592.845
UITUiT Norges arktiske universitet4261665028555515.134
I altLærestedsnavn441412792944141279293.450

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:32:39
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017