So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2015-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo19194189720.823
ATHLærestedsnavn889051493.356
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning621159313878.010
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole92694795.063
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk763643478515.523
HINNHøgskolen i Innlandet7011765344460477.342
HIØHøgskolen i Østfold351800622130087.347
HSNLærestedsnavn6362029736278354.620
HVLHøgskulen på Vestlandet3922369522181822.701
HVOHøgskulen i Volda9042754312003.583
LDHLovisenberg diakonale høgskole852397135342.434
MFMF vitenskapelig høyskole1373252072.415
NHHNorges Handelshøyskole94748221170.094
NIHNorges idrettshøgskole234123109881.012
NLANLA Høgskolen444192148421.663
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4690672328560.805
NORDNord universitet5311294234045997.393
NOROFFNoroff University College143113674.478
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet71044249434215302.016
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet134435219842140955.974
PHSPolitihøgskolen151438712534213.654
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences107783026.667
UIAUniversitetet i Agder1981822013166641.966
UIBUniversitetet i Bergen154271006590240.720
UIOUniversitetet i Oslo42140019234177641.317
UISUniversitetet i Stavanger2571753916156592.845
UITUiT Norges arktiske universitet5931866142866286.457
VIDVID vitenskapelige høgskole472885619021948.660
I altLærestedsnavn441412792944141279293.450

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 28. september 2022 01:45:11
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017