So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2015-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo10269151314121948848450.2
ATHAnsgar Teologiske Høgskole552338660411905960.4
DHSDiakonhjemmet Høgskole5372118160551345114430479.0
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen91824113633493117680.4
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole146123186165403950.6
HBBHøgskolen Betanien124216012421602301992.4
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold8056564514485105442596175559.7
HDHøyskolen Diakonova152627415262741742388.3
HDHHaraldsplass diakonale høgskole141916414191642112290.6
HIBHøgskolen i Bergen10603674319979131413300215560.5
HIGHøgskolen i Gjøvik3253347645645570885110344.5
HIHHøgskolen i Harstad1179640154980641119168.3
HIHMHøgskolen i Hedmark56033894872759702003141458.6
HILHøgskolen i Lillehammer62413766973759061617101361.5
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk195616872721224149535658.2
HINHøgskolen i Narvik539923679158315532032.6
HINEHøgskolen i Nesna69038884350524610270.7
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag3323201451683020112370361.5
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus221681305148244264188763533262.2
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane422227236638437291563659.0
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag9457637017926122633493234159.9
HITHøgskolen i Telemark56343612974859002284120065.6
HIÅHøgskolen i Ålesund248622013510325770161653.2
HIØHøgskolen i Østfold48463160885056751928108064.1
HSHHøgskolen Stord/Haugesund217213353621191777939766.2
HVOHøgskulen i Volda271615594204241075944163.2
LDHLovisenberg diakonale høgskole206333420633344726288.4
MFDet teologiske Menighetsfakultet4263065644031268160.9
MHSMisjonshøgskolen15185188112452267.2
NHHNorges Handelshøyskole1995275319952753833128439.3
NIHNorges idrettshøgskole189422292380288840558341.0
NLANLA Høgskolen264515473684204051632661.3
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet5468359990366152187098665.5
NOROFFNoroff University College84227101322115616.4
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet149421316636831365505965642648.1
PHSPolitihøgskolen18682519503172491375204640.2
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College5621702424680.0
UIAUniversitetet i Agder10850737023846152413983268159.8
UIBUniversitetet i Bergen161371096333588230655414361060.0
UINUniversitetet i Nordland4889300981734887157385264.9
UIOUniversitetet i Oslo2439815621631133894910911685361.4
UISUniversitetet i Stavanger10031750818787145733383227659.8
UITUiT Norges arktiske universitet9961668917807120523229232258.2
I altLærestedsnavn7527652653412215283179752765265358.8

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:51:28
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017