So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2015-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo10269151314121948848450.2
ATHLærestedsnavn552338660411905960.4
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning91824113633493117680.4
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole146123186165403950.6
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk195616872721224149535658.2
HINNHøgskolen i Innlandet10704694918464118763620242759.9
HIØHøgskolen i Østfold48463160885056751928108064.1
HSNLærestedsnavn12081821624233164444880295562.3
HVLHøgskulen på Vestlandet14244945130238194304994318861.0
HVOHøgskulen i Volda271615594204241075944163.2
LDHLovisenberg diakonale høgskole206333420633344726288.4
MFMF vitenskapelig høyskole4263065644031268160.9
NHHNorges Handelshøyskole1995275319952753833128439.3
NIHNorges idrettshøgskole189422292380288840558341.0
NLANLA Høgskolen264515473684204051632661.3
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet5468359990366152187098665.5
NORDNord universitet796149811418484122942165764.0
NOROFFNoroff University College84227101322115616.4
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet24164200856283157640110441048651.3
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet221681305148244264188763533262.2
PHSPolitihøgskolen18682519503172491375204640.2
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences5621702424680.0
UIAUniversitetet i Agder10850737023846152413983268159.8
UIBUniversitetet i Bergen161371096333588230655414361060.0
UIOUniversitetet i Oslo2439815621631133894910911685361.4
UISUniversitetet i Stavanger10031750818787145733383227659.8
UITUiT Norges arktiske universitet10889777220035144413795283357.3
VIDVID vitenskapelige høgskole73251531104302055180439082.2
I altLærestedsnavn7527652653412215283179752765265358.8

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 28. september 2022 02:41:57
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017