So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2015-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo29019412533972
ATHAnsgar Teologiske Høgskole101958901071149
DHSDiakonhjemmet Høgskole6400655374001448
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen534711591712387
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole610526935179
HBBHøgskolen Betanien19014021402249
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold64220613701250294351
HDHøyskolen Diakonova110018001800197
HDHHaraldsplass diakonale høgskole19515831583233
HIBHøgskolen i Bergen44191417346331205455
HIGHøgskolen i Gjøvik398696729101341988
HIHHøgskolen i Harstad1140418192355602
HIHMHøgskolen i Hedmark4915629497146973417
HILHøgskolen i Lillehammer28144510007156432630
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1347536434962851
HINHøgskolen i Narvik2637514622262475
HINEHøgskolen i Nesna1321010781348348
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag311066533781881826
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus784482352197466214095
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane339166945110101551
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag32226515827301895834
HITHøgskolen i Telemark6920419246156483484
HIÅHøgskolen i Ålesund17515468767671317
HIØHøgskolen i Østfold3814128006145253008
HSHHøgskolen Stord/Haugesund17720350755381176
HVOHøgskulen i Volda35932427566141200
LDHLovisenberg diakonale høgskole118023972397534
MFDet teologiske Menighetsfakultet11250732967207
MHSMisjonshøgskolen913323630067
NHHNorges Handelshøyskole1440474847482117
NIHNorges idrettshøgskole420041235268988
NLANLA Høgskolen3793541925724842
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet318109067151882856
NOROFFNoroff University College624031142367
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1074695281087338112391
PHSPolitihøgskolen47204387122803421
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College460779430
UIAUniversitetet i Agder86270818220390876664
UIBUniversitetet i Bergen97379927100566539024
UINUniversitetet i Nordland4813737898130602425
UIOUniversitetet i Oslo9859944001910206217764
UISUniversitetet i Stavanger51216217539333605659
UITUiT Norges arktiske universitet84326516650298595551
I altLærestedsnavn134853195127929695394127929

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:15:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017