Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2015-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus1055960211658026101691430160.7
Aust-Agder282524825307660692135248.8
Buskerud5811373095411454869232362.6
Finnmark1273753202637520658164.5
Hedmark670955281223721421611375357.1
Hordaland2416416604407681071874241814259.1
Møre og Romsdal611148521096319651436340157.8
Nord-Trøndelag3323201453371123703182661.5
Nordland659455191211322141680389456.9
Oppland871067521546225022116461854.2
Oslo39345253776472222363141253648861.3
Rogaland1123883711960941052633673860.9
Sogn og Fjordane425028257075919649156858.6
Sør-Trøndelag206571660237259976988431861252.5
Telemark56343612924622841200348465.6
Troms1012467971692132982334563258.6
Vest-Agder1068865701725834642138560261.8
Vestfold48744622949613831223260653.1
Østfold48463160800619281080300864.1
I alt7527652653127929752765265312792958.8

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 28. september 2022 01:11:34
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017