Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2014-april2015-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo966972+0.62%
ATHLærestedsnavn161149-7.45%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning361387+7.20%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole6079+31.67%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk875851-2.74%
HINNHøgskolen i Innlandet55996047+8.00%
HIØHøgskolen i Østfold27973008+7.54%
HSNLærestedsnavn71987835+8.85%
HVLHøgskulen på Vestlandet73498182+11.33%
HVOHøgskulen i Volda12471200-3.77%
LDHLovisenberg diakonale høgskole423534+26.24%
MFMF vitenskapelig høyskole184207+12.50%
NHHNorges Handelshøyskole20182117+4.91%
NIHNorges idrettshøgskole970988+1.86%
NLANLA Høgskolen638842+31.97%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet28162856+1.42%
NORDNord universitet39854599+15.41%
NOROFFNoroff University College6567+3.08%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2033921530+5.86%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1379614095+2.17%
PHSPolitihøgskolen29263421+16.92%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences3230-6.25%
UIAUniversitetet i Agder59386664+12.23%
UIBUniversitetet i Bergen86119024+4.80%
UIOUniversitetet i Oslo1700317764+4.48%
UISUniversitetet i Stavanger48935659+15.66%
UITUiT Norges arktiske universitet66886628-0.90%
VIDVID vitenskapelige høgskole19762194+11.03%
I altLærestedsnavn119914127929+6.68%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 28. september 2022 03:05:29
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017