Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2014-april2015-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo966972+0.62%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole161149-7.45%
DHSDiakonhjemmet Høgskole12921448+12.07%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen361387+7.20%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole6079+31.67%
HBBHøgskolen Betanien216249+15.28%
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold41564351+4.69%
HDHøyskolen Diakonova170197+15.88%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole240233-2.92%
HIBHøgskolen i Bergen49725455+9.71%
HIGHøgskolen i Gjøvik16981988+17.08%
HIHHøgskolen i Harstad492602+22.36%
HIHMHøgskolen i Hedmark32993417+3.58%
HILHøgskolen i Lillehammer23002630+14.35%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk875851-2.74%
HINHøgskolen i Narvik559475-15.03%
HINEHøgskolen i Nesna309348+12.62%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag16291826+12.09%
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1379614095+2.17%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane12161551+27.55%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag54715834+6.63%
HITHøgskolen i Telemark30423484+14.53%
HIÅHøgskolen i Ålesund11461317+14.92%
HIØHøgskolen i Østfold27973008+7.54%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund11611176+1.29%
HVOHøgskulen i Volda12471200-3.77%
LDHLovisenberg diakonale høgskole423534+26.24%
MFDet teologiske Menighetsfakultet184207+12.50%
MHSMisjonshøgskolen5867+15.52%
NHHNorges Handelshøyskole20182117+4.91%
NIHNorges idrettshøgskole970988+1.86%
NLANLA Høgskolen638842+31.97%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet28162856+1.42%
NOROFFNoroff University College6567+3.08%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1202412391+3.05%
PHSPolitihøgskolen29263421+16.92%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College3230-6.25%
UIAUniversitetet i Agder59386664+12.23%
UIBUniversitetet i Bergen86119024+4.80%
UINUniversitetet i Nordland20472425+18.47%
UIOUniversitetet i Oslo1700317764+4.48%
UISUniversitetet i Stavanger48935659+15.66%
UITUiT Norges arktiske universitet56375551-1.53%
I altLærestedsnavn119914127929+6.68%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Lørdag 24. mars 2018 14:43:34
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017