Søknader førstevalg og endring 2014-2015

Utdanningsområde + typeSøknader førstevalgEndring%
2011-april2012-april2013-april2014-april2015-april
ESTETISK33292975288727312766+1.28%
HELSEFAG - ANNET5324523431001903-9.79%
HELSEFAG - AUDIO4739406677+16.67%
HELSEFAG - BARNEVER21052189221520942214+5.73%
HELSEFAG - BIOING469493551632725+14.72%
HELSEFAG - ERGO397383423439525+19.59%
HELSEFAG - ERNÆRING579611627650603-7.23%
HELSEFAG - FARMASI223204210221288+30.32%
HELSEFAG - FYSIO23772303215620322063+1.53%
HELSEFAG - MEDISIN29873178300330192955-2.12%
HELSEFAG - ODONT770828836770850+10.39%
HELSEFAG - ORTOPEDI383866
HELSEFAG - RADIO441471485565689+21.95%
HELSEFAG - RESEPTAR178227290311343+10.29%
HELSEFAG - SOSIONOM31372969299932453431+5.73%
HELSEFAG - SYKEPL8382901094891051812362+17.53%
HELSEFAG - VERNEPL19082380243922862774+21.35%
HELSEFAG - VETERIN1211111995810341095+5.90%
HISTORIE31913272322231653520+11.22%
IDRETT38643830360235273514-0.37%
INFOTEKN23132613271629553473+17.53%
JUS75748465878487999641+9.57%
LANDOGHAVBRUK438483556547613+12.07%
LÆRER - LEKTOR 8-1311891360156718161952+7.49%
LÆRER - ANNET457582346598629+5.18%
LÆRER - BHGLÆRER30503721305732203215-0.16%
LÆRER - FAGLÆRER879836898841938+11.53%
LÆRER - GRL1-723402546240624672672+8.31%
LÆRER - GRL5-1021232255238223162510+8.38%
MEDIEFAG42584272399636963506-5.14%
PEDFAG16751955213119652330+18.58%
REALFAG30763417345338554289+11.26%
REISELIV632772718678706+4.13%
SAMFUNN1390813530135901346014094+4.71%
SPRÅK46494948480647875082+6.16%
TEKNO - ANNET9091218130212391267+2.26%
TEKNO - ARKITEKT10751112110611831233+4.23%
TEKNO - INGENIØR40655076544458905762-2.17%
TEKNO - MARITIM517607512521493-5.37%
TEKNO - SIVING41384742511353515325-0.49%
ØKADM1317514321154631542416436+6.56%
I alt108605115764117159119914127929+6.68%

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 28. september 2022 02:34:27
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017