Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Onsdag 28. september 2022 02:40:43
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017