Utdanningsområde/-type 2014 - 2015

Utdanningsområdene helsefag, lærer og teknologi er delt opp i utdanningstyper. Denne tabellen gir oversikt over alle utdanningsområdene, med tilhørende utdanningstyper.


UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2014-hoved2015-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1367835726157573663021642019151613918485270076856674224020521518
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET235416092637602401456485255220390380635002095412443257
HELSEFAG - AUDIO4047166431400127524940593785294981106846
HELSEFAG - BARNEVER7639493209384887523126615537517971005122108952799813291662719
HELSEFAG - BIOING259280962625311817440423265254322171529582250463519276
HELSEFAG - ERGO294329345330792914624412249294366753534163241632477270
HELSEFAG - ERNÆRING185377363435483204430503239196368558834763075427454221
HELSEFAG - FARMASI921144211106381618714785921383297128598218121887
HELSEFAG - FYSIO3626507202461775971712186748235668942046657163996651905442
HELSEFAG - MEDISIN6064347295240583326750242352960644032947410233957372453535
HELSEFAG - ODONT241338874831052735414560168246389783535693149415628140
HELSEFAG - ORTOPEDI1231165257122163813
HELSEFAG - RADIO210364256633463029490443233205444071739923719457581221
HELSEFAG - RESEPTAR1301192299106672220818512013012913341163817189215106
HELSEFAG - SOSIONOM88098183205882179261534252610628381101434299898901914192700957
HELSEFAG - SYKEPL4462194671080817510157306598840443944566229751268720545187096726100274365
HELSEFAG - VERNEPL825678222965985528312561706824943786427936941619413942118892
HELSEFAG - VETERIN12422171004203218532448311481592643105124382229284863166
I alt9708462052891141936374801573622520985399545163632133467334222615856253699713
HISTORIEHISTORIE2786124783057115341100436892653238829291376734081265912123413529472546
IDRETTIDRETT1542120303442112801077331133007176515171269634421183711394318730241710
INFOTEKNINFOTEKN1537818229777360640424632221159215689453350384977500260926251627
JUSJUS2074158358404140271258532756302194520851744991801524813665343867782063
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK315178854316101434610435434365203060618291660605483429
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-139166335176560575205139314349609367319192069736107153015951038
LÆRER - ANNET158112158894844617631112516011986221003451174319128
LÆRER - BHGLÆRER2586794432437070622832442417213326418398328274506577343524532133
LÆRER - FAGLÆRER589265884223671836652572466563316091428771786495527396
LÆRER - GRL1-71645796524177236452217071401137015948553269677264963192316201487
LÆRER - GRL5-101381763223607118522118491650149313998576260379956082200719241536
I alt727524287112152217517863902177856547729326654120372429919418956484386718
MEDIEFAGMEDIEFAG1758118453588109231028627823081178017811222434181128310721283729081657
PEDFAGPEDFAG975764216267025666818151394102212008650194079127490210216581146
REALFAGREALFAG244611432380010614876436552947234925211283042221196310210409633792631
REISELIVREISELIV417326367929352623809490439400332967729372551827464416
SAMFUNNSAMFUNN6108383481378435790342861050412323589858744089214524380673664611067130356151
SPRÅKSPRÅK3190155644913143501358951334198360832541672052161537914670561044433728
TEKNOTEKNO - ANNET555563512625148443898794360452356561271517444881009948602
TEKNO - ARKITEKT14027191034179813681964841651402927109526441553196541158
TEKNO - INGENIØR30051151759021037569334249371626253092116135694104017188419436342639
TEKNO - MARITIM195138055812371095355422232190130949311621048332382198
TEKNO - SIVING19179953514891007199299441271900200010003515394397394314242152082
I alt581222408139041990415446878196925526594522971137062095316114887397205679
ØKADMØKADM5569325271554329908281181126013170713656733552816432326883101911938140477302
I altI alt5287911900111900110811798891848109423753798537501271441271441152601061808898410137055034

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Onsdag 28. september 2022 01:33:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017