So49 - Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2015-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
13918485270080076851011667420522240452
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
9954516363213349034673345074222625369158568541
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
29291408734731126129615491241230024232426
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag15171269634428591183744311394302431871159
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1568945335039568497997750026252609836
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
2085174499180220115248158313665677834382229
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
36520306062011829169166048360557
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
7293266541203723552429948811941884389564887
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
17811222434189411128356210721290828371078
PEDFAGPedagogiske fag12001035123708219530461906920542426890
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk25211287642358731200317651023833874120275
REISELIVReiselivsfag, hotellfag40033296773922937386255146482779
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi5874401791409427833739614063599012639107434048
SPRÅKSpråk, litteratur32541648951511330151597011445843885513600
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
59452284513693200720838482716011971288491298
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse5673355281643228403268816693101914047119384090
I altI alt537501271441271441188411526090801061801013708898417196

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).









Onsdag 28. september 2022 01:13:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017