Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2014-hoved2014-supplering2015-hoved2015-suppleringNye søkere med tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK216425141391224013912603363
HELSEFAG - ANNET45647722041222043119
HELSEFAG - AUDIO127129401104012111
HELSEFAG - BARNEVER126613347971329797140879
HELSEFAG - BIOING44048125446328251047
HELSEFAG - ERGO62469029463229468452
HELSEFAG - ERNÆRING43047719642719646942
HELSEFAG - FARMASI18718892181921810
HELSEFAG - FYSIO71272935666536668217
HELSEFAG - MEDISIN75076360673760676326
HELSEFAG - ODONT41443524641524643621
HELSEFAG - ORTOPEDI121612171
HELSEFAG - RADIO49051420545720548932
HELSEFAG - RESEPTAR20821713018913021728
HELSEFAG - SOSIONOM153415938381419838145738
HELSEFAG - SYKEPL659869954566672645667094368
HELSEFAG - VERNEPL1256133494313949431510116
HELSEFAG - VETERIN24425515928415931026
HISTORIE3774466529294232292952991067
IDRETT311334511517318715173643456
INFOTEKN246326611568260915682807198
JUS32753339208534382085350567
LANDOGHAVBRUK610717365605365763158
LÆRER - LEKTOR 8-13139314519361530936162292
LÆRER - ANNET17622216017416019117
LÆRER - BHGLÆRER324437042641343526414082647
LÆRER - FAGLÆRER652810563495563600105
LÆRER - GRL1-7170718921594192315942193270
LÆRER - GRL5-10184920471399200713992271264
MEDIEFAG278231451781283717813220383
PEDFAG211924221200242612002760334
REALFAG368140022521412025214428308
REISELIV80910184008274001004177
SAMFUNN10200115475874107435874122741531
SPRÅK504857653254551332546317804
TEKNO - ANNET9611132523985523103954
TEKNO - ARKITEKT1961991401961401993
TEKNO - INGENIØR424944513092419430924405211
TEKNO - MARITIM34036319033219035220
TEKNO - SIVING29943087200031422000323088
ØKADM11275123125673119385673129951057
I alt8481088529537508898453788932884304

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 28. september 2022 01:21:18
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017