Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2014-hoved2014-supplering2015-hoved2015-suppleringNye søkere med tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK13672164136725141391224013912603363
HELSEFAG - ANNET23545623547722041222043119
HELSEFAG - AUDIO4012740129401104012111
HELSEFAG - BARNEVER763126676313347971329797140879
HELSEFAG - BIOING25944025948125446328251047
HELSEFAG - ERGO29462429469029463229468452
HELSEFAG - ERNÆRING18543018547719642719646942
HELSEFAG - FARMASI921879218892181921810
HELSEFAG - FYSIO36271236272935666536668217
HELSEFAG - MEDISIN60675060676360673760676326
HELSEFAG - ODONT24141424143524641524643621
HELSEFAG - ORTOPEDI121612171
HELSEFAG - RADIO21049021051420545720548932
HELSEFAG - RESEPTAR13020813021713018913021728
HELSEFAG - SOSIONOM880153488015938381419838145738
HELSEFAG - SYKEPL44626598446269954566672645667094368
HELSEFAG - VERNEPL8251256825133494313949431510116
HELSEFAG - VETERIN12424412425515928415931026
HISTORIE278636892786458028684135286852021067
IDRETT15423113154234511517318715173643456
INFOTEKN15372463153726611568260915682807198
JUS2074327520743339208534382085350567
LANDOGHAVBRUK315610315717365605365763158
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT916139391614519361530936162292
LÆRER - ANNET15817615822216017416019117
LÆRER - BHGLÆRER25863244258637042641343526414082647
LÆRER - FAGLÆRER589652589810563495563600105
LÆRER - GRL1-716451707163518921594192315942193270
LÆRER - GRL5-1013811849138120471399200713992271264
MEDIEFAG17582782174331451781283717813220383
PEDFAG975181597520971020210210202413311
REALFAG24463655244639772506409625064400304
REISELIV41780941710184008274001004177
SAMFUNN6108105046128118646054110676054126111544
SPRÅK31905133319058493315561033156411801
TEKNO - ANNET55598755511645381009538109384
TEKNO - ARKITEKT1401961401991401961401993
TEKNO - INGENIØR30054249300544513092419430924405211
TEKNO - MARITIM19535519538519033219035220
TEKNO - SIVING1917299419173087200031422000323088
ØKADM5569112605584122905673119385673129951057
I alt52879848105288988529537508898453788932884304

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Lørdag 24. mars 2018 14:54:23
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017