Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2014-hoved2014-supplering2015-hoved2015-suppleringNye tilbud supp 2014Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo81490813939083790908379669.301.07
ATHLærestedsnavn151171151214195150159195148239800.761.23
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning366408366457361404466361398541751.101.50
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole616161101105838210583121390.791.15
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk884935884102049586999749586411061091.752.23
HINNHøgskolen i Innlandet562555125608623430126083571130126068673110202.012.23
HIØHøgskolen i Østfold28381933283520881409306419861409306423153292.171.64
HSNLærestedsnavn727959867251702242477899657942477858792513461.851.87
HVLHøgskulen på Vestlandet74475601743261523550820059003588818664165162.281.79
HVOHøgskulen i Volda119412071189148192211781174922117214843101.271.61
LDHLovisenberg diakonale høgskole468270468282200581300200581319192.901.59
MFMF vitenskapelig høyskole2052442024702002212522002204892371.102.44
NHHNorges Handelshøyskole194974219497514402021742440202174644.591.70
NIHNorges idrettshøgskole940441940448200960459200960472134.802.36
NLANLA Høgskolen6319086121278935810115793580416404830.861.75
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet27981458279815458472808151084728081572623.321.86
NORDNord universitet400738433974484126994566415326994540524510921.681.94
NOROFFNoroff University College62596292240647724064120430.270.50
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1994613891199411458087512126814471875121264149424712.431.71
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet138867671138748115448214200756644821419380584923.171.80
PHSPolitihøgskolen2677726267475772030897377203088754174.291.05
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences3213321460341360341740.570.28
UIAUniversitetet i Agder59924759599053182713665248162713664953955792.451.99
UIBUniversitetet i Bergen8452696984507132381489227688381489187742542.342.03
UIOUniversitetet i Oslo168591071616857107635994177941123859941779411268302.971.88
UISUniversitetet i Stavanger48743956486144132192562244132192562047653522.562.17
UITUiT Norges arktiske universitet660452116587608840596595520040596564629510951.621.55
VIDVID vitenskapelige høgskole196010291958115781821701048818216912061582.651.47
I altLærestedsnavn11900184810118819885295375012714488984537881269699328843042.361.73

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 28. september 2022 02:09:23
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017