Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2015, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2014-hoved2014-supplering2015-hoved2015-suppleringNye tilbud supp 2014Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo908149090813939083790908379669.301.07
ATHAnsgar Teologiske Høgskole150151171150151214195150159195148239800.761.23
DHSDiakonhjemmet Høgskole39512585483951257622400139758740013966901033.491.73
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen347366408347366457361404466361398541751.101.50
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole120616112061101105838210583121390.791.15
HBBHøgskolen Betanien80220118802201209025310590254122172.821.36
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold2081417834542081416437142206435237552206433541894341.971.90
HDHøyskolen Diakonova10017618010017618610021218010021218112.121.81
HDHHaraldsplass diakonale høgskole9524411595244127952431109524311992.561.25
HIBHøgskolen i Bergen1879503031171879502633041914543532191952542934332142.781.76
HIGHøgskolen i Gjøvik844172313748441720166886920131478869201315861082.321.83
HIHHøgskolen i Harstad3364963883364965684196134734196116972241.461.66
HIHMHøgskolen i Hedmark1522330230121532328934611567341331641567340139237592.172.50
HILHøgskolen i Lillehammer1410232325001410231928601445267025471445266729373901.852.03
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk495884935495884102049586999749586411061091.752.23
HINHøgskolen i Narvik375553353375547404375465353375463450971.231.20
HINEHøgskolen i Nesna2453133432453105562103313082103234441361.542.11
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag1056163514701056162619421116183715831116182821055221.641.89
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus44521388676714452138748115448214200756644821419380584923.171.80
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane821125015188211243185691615681770916156420232531.712.21
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag230255163798230255163933226558963739226558933832932.601.69
HITHøgskolen i Telemark20113101253220113087338020413547282420413523385410301.731.89
HIÅHøgskolen i Ålesund51511407885151139954515133392751513331004772.591.95
HIØHøgskolen i Østfold1355283819331355283520881409306419861409306423153292.171.64
HSHHøgskolen Stord/Haugesund7141167966714116310697201197911720119310121011.661.41
HVOHøgskulen i Volda948119412079481189148192211781174922117214843101.271.61
LDHLovisenberg diakonale høgskole180468270180468282200581300200581319192.901.59
MFDet teologiske Menighetsfakultet1902052441902024702002212522002204892371.102.44
MHSMisjonshøgskolen133626813361110133656613364115490.480.86
NHHNorges Handelshøyskole440194974244019497514402021742440202174644.591.70
NIHNorges idrettshøgskole200940441200940448200960459200960472134.802.36
NLANLA Høgskolen8906319088906121278935810115793580416404830.861.75
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet83027981458830279815458472808151084728081572623.321.86
NOROFFNoroff University College21062592106292240647724064120430.270.50
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet50491156779315049115668095510212026832751021202585702432.361.68
PHSPolitihøgskolen7202677726720267475772030897377203088754174.291.05
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College24321324321460341360341740.570.28
UIAUniversitetet i Agder2677599247592677599053182713665248162713664953955792.451.99
UIBUniversitetet i Bergen386084526969386084507132381489227688381489187742542.342.03
UINUniversitetet i Nordland1330205920301330203825331373239822621373238928555931.742.08
UIOUniversitetet i Oslo59211685910716592116857107635994177941123859941779411268302.971.88
UISUniversitetet i Stavanger2051487439562051486144132192562244132192562047653522.562.17
UITUiT Norges arktiske universitet3436555544703436554451713265551743743265549052458711.681.61
I altLærestedsnavn528791190018481052889118819885295375012714488984537881269699328843042.361.73

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Lørdag 24. mars 2018 14:55:43
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017