So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2015-hoved
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus367335312218615393577723187852184110811144044638536321336145983991713878
Aust-Agder223109315626160689129581532031017490835153532101562140792684
Buskerud119718423205154714033461094359143638611342135168749867911103225768
Finnmark109217964613029683682921405561664245085103412275561775
Hedmark617682172821987292581102821548224430413712812183153761751944522
Hordaland7513523718368011454108519975890538262510169725754141051139354123513498
Møre og Romsdal419602073444821533199282418670207455654425932735094652541445802
Nord-Trøndelag2022512132282733269149954931197528511822391414332191391063331
Nordland33261167125315100333040631753661650442156223718218063352121095390
Oppland55249295431030794290992602281201332030111332533362872171494252
Oslo3939255140114513093882821187838199916213139238835567431711120487491018730
Rogaland692718286805574546563137728688337968255122073442933214443622210299
Sogn og Fjordane180349225194163465161165312876251107367799194205108662569
Svalbard1211245341383317
Sør-Trøndelag493902126968716597171347809771254767527768172629785373211628340
Telemark44738046226319917223892573801860488174865227832210355362064216
Troms2215311131024967318710769322511413208699815432692281591124280
Ukjent861642396041174297872736116333841013527844511204
Vest-Agder327108718952246120918872295290178398413179234436131542001324666
Vestfold69118210504545213443619840560129886322201278107151473324133345481
Østfold12101874475261913703601044537933868633248127740762389953934186442
I alt163615268944719991202240477108595252119001531064198194447009369479139167931711793327927127144

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 28. september 2022 01:32:22
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017