So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2014-hoved2015-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo176122758145592669018282389837151730190
ATHLærestedsnavn6858691516295891718811061150793759159
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning10941583366996922408114916994041037977466
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole24429761231184612663488325121482
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk33134792884298026919353617492586932513028997
HINNHøgskolen i Innlandet15706277305625141941304255121746129961608315714146265711
HIØHøgskolen i Østfold71941292228386290538319337927143653064699061481986
HSNLærestedsnavn18068357237279161441422259862009640171789917726159016579
HVLHøgskulen på Vestlandet21037438087447194621761256012349349156820021680197805900
HVOHøgskulen i Volda402864581194371434131207422765151178387035551174
LDHLovisenberg diakonale høgskole19901990468185016972702374237458121962054300
MFMF vitenskapelig høyskole716991205678631244720952221664609252
NHHNorges Handelshøyskole4459445919494362387874247004700202146144142742
NIHNorges idrettshøgskole37564559940360334454414093522796039173615459
NLANLA Høgskolen301841126312841253690841325640810386734371157
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet82551384927987677701314588980150392808843877981510
NORDNord universitet108851898040079738860538431276122285456611368102534153
NOROFFNoroff University College24832962206163593034136424916777
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet40554111091199463776134291138914388411926821268408153753314471
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet3270169879138862964325847767134866736041420031501278837566
PHSPolitihøgskolen353410076267723121061726420211823308925891152737
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences5072323622138110034643113
UIAUniversitetet i Agder16501352695992152871407647591808438727665216751155384816
UIBUniversitetet i Bergen25331539178452237952234369692692356129892225322238857688
UIOUniversitetet i Oslo3702695172168593420631981107163977110115717794367903462811238
UISUniversitetet i Stavanger15667305894874143931287139561739833038562215867143754413
UITUiT Norges arktiske universitet17991340686604164391466652111850934113659516802151515200
VIDVID vitenskapelige høgskole74871048919606681587710298759123382170780769571048
I altLærestedsnavn119001636348119001108117988918481012714468751712714411526010618088984

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 28. september 2022 02:50:19
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017