So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2014-hoved2015-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo176122758145592669018282389837151730190
ATHAnsgar Teologiske Høgskole6858691516295891718811061150793759159
DHSDiakonhjemmet Høgskole5456620312584812416354864767304139757004999587
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen10941583366996922408114916994041037977466
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole24429761231184612663488325121482
HBBHøgskolen Betanien11901190220110610001181387138725312601155105
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold1242422232417811135970434541357324731435211993106643755
HDHøyskolen Diakonova14051405176127611381801789178921216421487180
HDHHaraldsplass diakonale høgskole13471347244125811561151568156824314481356110
HIBHøgskolen i Bergen15607296435030145521308931171720232778543516078146433219
HIGHøgskolen i Gjøvik5468820717234818409113746665100222013588050631478
HIHHøgskolen i Harstad16262070496138312073881785231461315161334473
HIHMHøgskolen i Hedmark83301328533027396663330129374144973413833075703164
HILHøgskolen i Lillehammer90561444523238329779625009905154642670902185342547
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk33134792884298026919353617492586932513028997
HINHøgskolen i Narvik151422725531292861353144322294651282904353
HINEHøgskolen i Nesna11271466313101385334310441310331893770308
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag472973911635425736381470525280621837474541331583
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus3270169879138862964325847767134866736041420031501278837566
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane5850917612505390498515186881109061568626157821770
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag14316269995516133861213937981566629862589614670135003739
HITHøgskolen i Telemark80221349131017124631825329139154403547801272242824
HIÅHøgskolen i Ålesund3899572811403528302178846436702133342313798927
HIØHøgskolen i Østfold71941292228386290538319337927143653064699061481986
HSHHøgskolen Stord/Haugesund3201498911672899244996634635472119730862672911
HVOHøgskulen i Volda402864581194371434131207422765151178387035551174
LDHLovisenberg diakonale høgskole19901990468185016972702374237458121962054300
MFDet teologiske Menighetsfakultet716991205678631244720952221664609252
MHSMisjonshøgskolen25634462233218682272906521120166
NHHNorges Handelshøyskole4459445919494362387874247004700202146144142742
NIHNorges idrettshøgskole37564559940360334454414093522796039173615459
NLANLA Høgskolen301841126312841253690841325640810386734371157
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet82551384927987677701314588980150392808843877981510
NOROFFNoroff University College24832962206163593034136424916777
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2640170157115672500722833793127873726821202626345243368327
PHSPolitihøgskolen353410076267723121061726420211823308925891152737
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College5072323622138110034643113
UIAUniversitetet i Agder16501352695992152871407647591808438727665216751155384816
UIBUniversitetet i Bergen25331539178452237952234369692692356129892225322238857688
UINUniversitetet i Nordland61211012320595440493120307805129132398692364002262
UIOUniversitetet i Oslo3702695172168593420631981107163977110115717794367903462811238
UISUniversitetet i Stavanger15667305894874143931287139561739833038562215867143754413
UITUiT Norges arktiske universitet16190297265555149111349444701653029570551715087137854374
I altLærestedsnavn119001636348119001108117988918481012714468751712714411526010618088984

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Torsdag 22. mars 2018 12:59:04
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017