Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2014-hoved2015-hoved2014-hoved2015-hoved2014-hoved2015-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo81483726630190900
ATHAnsgar Teologiske Høgskole151150589759171159-7.02%
DHSDiakonhjemmet Høgskole1258139741634999548587+7.12%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen366404922977408466+14.22%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole61831842146182+34.43%
HBBHøgskolen Betanien22025310001155118105-11.02%
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold4178435297041066434543755+8.71%
HDHøyskolen Diakonova176212113814871801800
HDHHaraldsplass diakonale høgskole24424311561356115110-4.35%
HIBHøgskolen i Bergen50305435130891464331173219+3.27%
HIGHøgskolen i Gjøvik172320134091506313741478+7.57%
HIHHøgskolen i Harstad49661312071334388473+21.91%
HIHMHøgskolen i Hedmark330234136633757030123164+5.05%
HILHøgskolen i Lillehammer232326707796853425002547+1.88%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk88486926913028935997+6.63%
HINHøgskolen i Narvik5534658619043533530
HINEHøgskolen i Nesna313331853770343308-10.20%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag163518373638413314701583+7.69%
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1388614200258472788376717566-1.37%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane125015684985578215181770+16.60%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag55165896121391350037983739-1.55%
HITHøgskolen i Telemark310135476318722425322824+11.53%
HIÅHøgskolen i Ålesund1140133330213798788927+17.64%
HIØHøgskolen i Østfold283830645383614819331986+2.74%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund1167119724492672966911-5.69%
HVOHøgskulen i Volda119411783413355512071174-2.73%
LDHLovisenberg diakonale høgskole46858116972054270300+11.11%
MFDet teologiske Menighetsfakultet205221631609244252+3.28%
MHSMisjonshøgskolen62652182016866-2.94%
NHHNorges Handelshøyskole19492021387841427427420
NIHNorges idrettshøgskole94096034453615441459+4.08%
NLANLA Høgskolen631810253634379081157+27.42%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet279828087013779814581510+3.57%
NOROFFNoroff University College62641631675977+30.51%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1156712026228332433679318327+4.99%
PHSPolitihøgskolen2677308910611152726737+1.52%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College3234223113130
UIAUniversitetet i Agder59926652140761553847594816+1.20%
UIBUniversitetet i Bergen84528922223432388569697688+10.32%
UINUniversitetet i Nordland205923984931640020302262+11.43%
UIOUniversitetet i Oslo168591779431981346281071611238+4.87%
UISUniversitetet i Stavanger48745622128711437539564413+11.55%
UITUiT Norges arktiske universitet55555517134941378544704374-2.15%
I altLærestedsnavn119001127144988911061808481088984+4.92%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Søndag 18. mars 2018 12:31:26
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017