Søking til læresteder i de ulike fylkene

Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2014-hoved2015-hoved2014-hoved2015-hoved2014-hoved2015-hoved
Sogn og Fjordane126715845143585515681785+13.84%
Buskerud213623176494738217551974+12.48%
Telemark310135476318722425322824+11.53%
Nord-Trøndelag159918373607413314351583+10.31%
Rogaland59606694143711595347545152+8.37%
Nordland333737706959835728213055+8.29%
Hordaland167891793632558354781205513045+8.21%
Møre og Romsdal321834087937900529303123+6.59%
Hedmark353537337476847031563312+4.94%
I alt119001127144988911061808481088984+4.92%
Oppland40504683110411259538744025+3.90%
Oslo343943620548549526281950020246+3.83%
Vestfold256326135771609618691929+3.21%
Sør-Trøndelag174841832629907321221217012532+2.97%
Østfold283830645383614819331986+2.74%
Vest-Agder51025561132161480441954291+2.29%
Troms55825606137151399543524412+1.38%
Aust-Agder1184137838324204923903-2.17%
Akershus42974295119161273224172343-3.06%
Finnmark56558712921432571464-18.74%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 28. september 2022 01:34:24
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017