So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke og kjønn

Søkerens fylke2014-hoved2015-hoved
KvinneMannI altKvinneMannI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus76497050653354201113549850034547370384413147120531108091231957801973916917550714105859535148963864103213878127421181393712442
Aust-Agder145113211237106717098188579667212424322206203317392941552142313181062256113210169167611552684243922341823411
Buskerud331630492790234644421331891167913932865449494044693739730342331152868234452423452121190415883165768523647723932840
Finnmark107897185479559658589502460421736156013561255101109296186678185683608532485471775156913981266132
Hedmark260823922199195224717631580142912521774371397236283204424266724222262196729518551679153213092234522410137943276518
Hordaland72926802633856057335028456841453639506123201137010483924412397898734669065911995560050674658405060813498124131156499611603
Møre og Romsdal319829862796253925721021936174315332105300492245394072467348332573062274431823192136195916922675802539350214436585
Nord-Trøndelag187017211614146215211671065981871110303727862595233326220691915179915682311262113710319001313331305228302468362
Nordland300427192509230420520161810160114741275020452941103778332324329432732243329921471900169715081895390484344293941488
Oppland249422852130188224816151476133711581794109376134673040427254123092140180433617111555141811912274252386435582995563
Oslo1040393898650695916917844692562294990123918247163141487911949293010624955188737135173881067174650951061403187301672515382122413141
Rogaland53074890452340264973845351131662725441915284017689675193861525672523045217094147376633952894501102999438862574151210
Sogn og Fjordane1511143513701260110101594085578174252623752225204118415381465139212461461031943885799862569240822772045232
Svalbard111101111010777075550171212120
Sør-Trøndelag4622425939983480518329329832709235735279157242670758378704951457143123681631338930652793236942483407636710560501055
Telemark234121271948167727114681306118010601203809343331282737391257823402185185932616381455134011481924216379535253007518
Troms238422082018177724117441542137012021684128375033882979409248222372066180725917981563139012331574280380034563040416
Ukjent57237229116812341625816910960988630460277183744519425272153460314213154591204833638426212
Vest-Agder256023872219193328618211667151113341774381405437303267463278025812448203141718861702154412902544666428339923321671
Vestfold294527092499213236721161918172914712585061462742283603625312528452634220043423562097190215893135481494245363789747
Østfold3499312328432317526237320681853152432958725191469638418553777340531212448673266523312098172137764425736521941691050
I alt70104641955935951101825848897439223953233709582311900110811798891848101408174748682756356353328102355239646985426173565669611271441152601061808898417196

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 28. september 2022 03:01:17
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017