Oppsummering opptaket 2014: søkere, tilbud og møtt fordelt på læresteder

Sluttall, tatt ut etter at opptaket 2014 er ferdig.


LærestedLærestedsnavn2014-sluttMøtt per plass
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
tilbud
ja-svar
Søkere
møtt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo90175881226711298931.03
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1507551516532371181040.69
DHSDiakonhjemmet Høgskole3955472125741976624974391.11
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen347117536510044913483060.88
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole1203466126114177700.58
HBBHøgskolen Betanien801190220100412093881.10
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold208112669416299393833257122371.07
HDHøyskolen Diakonova100140617611511871381301.30
HDHHaraldsplass diakonale høgskole95134724411611361101021.07
HIBHøgskolen i Bergen1879157385024132673491246422041.17
HIGHøgskolen i Gjøvik8445673172043241739117810721.27
HIHHøgskolen i Harstad336186349414256864083511.04
HIHMHøgskolen i Hedmark15278919328571233566227619841.30
HILHøgskolen i Lillehammer14109451231881792947160815811.12
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk4953409883280710936305561.12
HINHøgskolen i Narvik37517405419885003683290.88
HINEHøgskolen i Nesna245153031012116302572000.82
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag10565381162342172187133411591.10
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus44523292213868260508305572950581.14
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane82162151242529119489938581.05
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag2302143145515122063948289126841.17
HITHøgskolen i Telemark20119207308273943734238119980.99
HIÅHøgskolen i Ålesund5153977113931239746535821.13
HIØHøgskolen i Østfold13557362282655632348168915241.12
HSHHøgskolen Stord/Haugesund71433281163257011067857030.98
HVOHøgskulen i Volda94844151187376916068507930.84
LDHLovisenberg diakonale høgskole180199046817072952292131.18
MFDet teologiske Menighetsfakultet19010452029405663713091.63
MHSMisjonshøgskolen1333306128713772610.46
NHHNorges Handelshøyskole4404459194938877515404531.03
NIHNorges idrettshøgskole200375694034584762471980.99
NLANLA Høgskolen8903524612297514126625550.62
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet830828827977040156710559441.14
NOROFFNoroff University College2103076220610033280.13
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet50492644011566229328210557350551.00
PHSPolitihøgskolen7203531267310627707307191.00
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College245932292118170.71
UIAUniversitetet i Agder2677170025986146015532367333561.25
UIBUniversitetet i Bergen3860253298450224197145461540921.06
UINUniversitetet i Nordland13306715203654982726165114181.07
UIOUniversitetet i Oslo592137022168563209210868715063181.07
UISUniversitetet i Stavanger2051161574857133084635293125921.26
UITUiT Norges arktiske universitet3436168885541141315450348830020.87
I altLærestedsnavn528841217891187561019349048563551565221.07

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere tilbud jasvar    Antall søkere med tilbud om studieplass som har et ja-svar. Søkere må svare ja til plassen for å beholde den og senere bli registrert som møtt. Gamle ja-svar annulleres av nyere ja-svar, de annullerte ja-svarene er ikke tatt med her.

Søkere møtt    Antall søkere registrert som møtt her. (Reservert plass til neste år regnes ikke blant de møtte)

Lørdag 24. mars 2018 13:05:04
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017