So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.


Utdanningsområde + type2013-april2014-aprilRealkryss førstevalg 2014
SøkereSøknader førstevalgSøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
ESTETISK149897064288712885165227311.90
HELSEFAG - ANNET502327934311843124210014.20
HELSEFAG - AUDIO74614054781661.52
HELSEFAG - BARNEVER55094922242215520959720520949.79
HELSEFAG - BIOING3425915551522840126321.90
HELSEFAG - ERGO5931741842372334584391.82
HELSEFAG - ERNÆRING56376516627643805166502.46
HELSEFAG - FARMASI7107222107116432211.36
HELSEFAG - FYSIO5267451621565665711720320.84
HELSEFAG - MEDISIN3143982030032243961030190.33
HELSEFAG - ODONT56344025836553431237702.99
HELSEFAG - ORTOPEDI417538
HELSEFAG - RADIO75336913485743692115651.95
HELSEFAG - RESEPTAR28113210290241210103113.22
HELSEFAG - SOSIONOM51095622382999527992821632456.66
HELSEFAG - SYKEPL1135181088549489105519646776105187.38
HELSEFAG - VERNEPL708681942124396076848358228615.66
HELSEFAG - VETERIN2124096958112244610340.58
HISTORIE15213389573149129126064231011.35
IDRETT11412319453602151121306435271.81
INFOTEKN116774259271614482847329552.47
JUS2331613216887842091609715687991.77
LANDOGHAVBRUK47171731556441807275474.94
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT16567861567156405618160.33
LÆRER - ANNET6256752346143116111759819.57
LÆRER - BHGLÆRER673757546830576118031434322013.48
LÆRER - FAGLÆRER2572901183898286269821984126.04
LÆRER - GRL1-7204793382240619180658424673.40
LÆRER - GRL5-1011277644823827777093023161.30
MEDIEFAG14612681573996166120396636961.79
PEDFAG208966874213117492555819652.95
REALFAG961093031345399116004238551.09
REISELIV60353224718553300306784.42
SAMFUNN483386492331359046238059204134601.52
SPRÅK17916445754879171157837648511.57
TEKNO - ANNET104544752130211255496012394.84
TEKNO - ARKITEKT132762911061328141011830.85
TEKNO - INGENIØR2201121814354442041166113058902.21
TEKNO - MARITIM22122314512241283135212.50
TEKNO - SIVING40975411511335100681753510.32
ØKADM624327224031546368032890448154242.90
I alt42661171594266117159417211991441721199143.48

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:42:13
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017