So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2012-april2013-april2014-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK721512908729756913688970288771137885162731
HELSEFAG - ANNET7255309045251712327343723543121001
HELSEFAG - AUDIO155413391554614014047866
HELSEFAG - BARNEVER137269671218913753949222151476195972094
HELSEFAG - BIOING726224044937264259155172522840632
HELSEFAG - ERGO526430573836294317442362943345439
HELSEFAG - ERNÆRING818033406118185376562781853805650
HELSEFAG - FARMASI289108820429210722102921164221
HELSEFAG - FYSIO535170022303535667452156535665712032
HELSEFAG - MEDISIN558045683178560043983003560643963019
HELSEFAG - ODONT724135128287241344083672413431770
HELSEFAG - ORTOPEDI11217538
HELSEFAG - RADIO621033024716215336948562103692565
HELSEFAG - RESEPTAR312510702273125113229031301210311
HELSEFAG - SOSIONOM148079644296914842956229991488099283245
HELSEFAG - SYKEPL4443211744190104545021810894894244521964610518
HELSEFAG - VERNEPL189446616238018909681924391582568482286
HELSEFAG - VETERIN31242495111931242409958312422441034
HISTORIE862801133513187902893133893149912758126063101
IDRETT521486121513830541586123193602541552121303527
INFOTEKN431445764626134215117742271643153782842955
JUS182044162038465182074161328784182074160978799
LANDOGHAVBRUK193101685483193501717556193151807547
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT217255125136025856567815673391664051816
LÆRER - ANNET21201039582110056734631581161598
LÆRER - BHGLÆRER382372918937213725537575305740260680313220
LÆRER - FAGLÆRER275152983836265182901898345892698841
LÆRER - GRL1-7401692800125463415337933240640164580652467
LÆRER - GRL5-10371366765022553513767764238235136677092316
MEDIEFAG601614135804272641748126813996661743120393696
PEDFAG171065939819551811509668213117114592551965
REALFAG792292104983417762310109303453792434116003855
REISELIV154503725772164733532718144173300678
SAMFUNN138594238392135301375888386491359013758863805913460
SPRÅK124297316871503312330531644548791243150157834851
TEKNO - ANNET214994954121820532544713022154055491239
TEKNO - ARKITEKT213527301112213527621106214028141183
TEKNO - INGENIØR902848104675076962986112185444983006116615890
TEKNO - MARITIM617812856076199122351261801283521
TEKNO - SIVING4417459237474243171497545113441712100685351
ØKADM116492930827143211215395327221546311755473289015424
I alt131550592115764115764132152041117159117159135152477119914119914

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:33:13
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017