So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
53913125851616571074273160.7
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
3510211537466392276261212888378.8
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
655260541260614091692310145.4
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag602061101213014912036352742.3
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk2136614882845022453295517.0
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
912369741609747944005879954.5
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
959848180724130654744.1
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
16430813124561755537031125867.1
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
713849011203922281468369660.3
PEDFAGPedagogiske fag6591266492551419546196572.2
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk599856021160019701885385551.1
REISELIVReiselivsfag, hotellfag22911009330048319567871.2
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi247901326938059902144391346067.0
SPRÅKSpråk, litteratur1032754561578333071544485168.2
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
749515034225293970102141418428.0
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse175521533832890790075241542451.2
I altI alt7070949205119914707094920511991459.0

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:41:24
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017