So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2012-april2013-april2014-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
721512908729756913688970288771137885162731
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
148953444333268561499740445722710214596834663928883
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
862801133513187902893133893149912758126063101
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag521486121513830541586123193602541552121303527
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk431445764626134215117742271643153782842955
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
182044162038465182074161328784182074160978799
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
193101685483193501717556193151807547
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
165679024673113001586936233941065618572802456111258
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
601614135804272641748126813996661743120393696
PEDFAGPedagogiske fag171065939819551811509668213117114592551965
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk792292104983417762310109303453792434116003855
REISELIVReiselivsfag, hotellfag154503725772164733532718144173300678
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi138594238392135301375888386491359013758863805913460
SPRÅKSpråk, litteratur124297316871503312330531644548791243150157834851
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
163540520656127551675566216651347717155782252914184
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse116492930827143211215395327221546311755473289015424
I altI alt131550592115764115764132152041117159117159135152477119914119914

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:08:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017