So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereKvinneprosent 2014
2011-april2012-april2013-april2014-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
0-181086217014382225130862161429323560.4
191183875751941312631777420405130708044211141339581132150862.3
201209175571964812237773219969119457379193241221175671977861.7
21844260861452885946292148868324647914803826963001456956.8
22-231005077361778610986851219498110188698197161104887521980055.8
24-25583844131025163684907112756604522711831703955441258355.9
26-29613745971073466985206119046846531812164725855281278656.8
30-3438872760664742703022729243923144753645023225772758.3
35-3925161539405526971658435527481711445927741736451061.5
40-4929381483442132181619483731441678482232511803505464.3
50-595582828406243399636773781055732458119061.5
60+704211270851556158119888617450.6
I alt644734413210860568536472281157646895948200117159707094920511991459.0

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Torsdag 22. mars 2018 13:11:31
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017