So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkereEndring%
2010-april2011-april2012-april2013-april2014-april
0-18124170225216235+8.80%
191893819413204052111421508+1.87%
201888819648199691932419778+2.35%
211388014528148861480314569-1.58%
22-231643617786194981971619800+0.43%
24-25991110251112751183112583+6.36%
26-291016210734119041216412786+5.11%
30-3460806647729275367727+2.53%
35-3939054055435544594510+1.14%
40-4940964421483748225054+4.81%
50-5984784096310551190+12.80%
60+137112155119174+46.22%
I alt103404108605115764117159119914+2.35%

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Torsdag 22. mars 2018 13:01:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017