So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2014-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo131860109661.035
ATHAnsgar Teologiske Høgskole869921611.242
DHSDiakonhjemmet Høgskole352552512912929.985
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen491098263617.202
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole32502603.333
HBBHøgskolen Betanien481199142166.481
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold3241255915441563.705
HDHøyskolen Diakonova701423111706.471
HDHHaraldsplass diakonale høgskole53136182403.333
HIBHøgskolen i Bergen220157229949721.991
HIGHøgskolen i Gjøvik299554615216988.952
HIHHøgskolen i Harstad13616497749215.650
HIHMHøgskolen i Hedmark472845731832999.639
HILHøgskolen i Lillehammer18591448623003.739
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk793343458755.143
HINHøgskolen i Narvik761535375596.619
HINEHøgskolen i Nesna611141293099.385
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag223477613816298.471
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus141533112961137966.966
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane10058943712163.043
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag192144379854711.791
HITHøgskolen i Telemark329810819530426.410
HIÅHøgskolen i Ålesund9139335011464.363
HIØHøgskolen i Østfold317728018027976.435
HSHHøgskolen Stord/Haugesund9632416011615.168
HVOHøgskulen i Volda7340793812473.047
LDHLovisenberg diakonale høgskole71200694232.128
MFDet teologiske Menighetsfakultet772721841.087
MHSMisjonshøgskolen92593585.172
NHHNorges Handelshøyskole74498220180.099
NIHNorges idrettshøgskole293787149701.443
NLANLA Høgskolen463056186382.821
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4983512428160.852
NOROFFNoroff University College1125176510.769
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet18126650102120240.848
PHSPolitihøgskolen126368911029263.759
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College85063218.750
UIAUniversitetet i Agder162166467559381.263
UIBUniversitetet i Bergen152255406586110.755
UINUniversitetet i Nordland210619213520476.595
UIOUniversitetet i Oslo39937370228170031.341
UISUniversitetet i Stavanger1791582411148932.269
UITUiT Norges arktiske universitet4531638030556375.411
I altLærestedsnavn417211991441721199143.479

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:30:50
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017