So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo10168441319108351045652.8
ATHAnsgar Teologiske Høgskole462237593297986360.9
DHSDiakonhjemmet Høgskole454198451691125103725580.3
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen88621212972922926980.9
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole139111169134204033.3
HBBHøgskolen Betanien105714210571421942289.8
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold739151681307094302452170459.0
HDHøyskolen Diakonova121920412192041452585.3
HDHHaraldsplass diakonale høgskole120116012011602152589.6
HIBHøgskolen i Bergen9691603118101118222987198560.1
HIGHøgskolen i Gjøvik271228343795452976493445.0
HIHHøgskolen i Harstad1064585139370731517764.0
HIHMHøgskolen i Hedmark50253432790556141987131260.2
HILHøgskolen i Lillehammer5703344190585540141688461.6
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk177015732589225049538056.6
HINHøgskolen i Narvik558977718158617938032.0
HINEHøgskolen i Nesna69244990058920410566.0
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag289318834618285496766259.4
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus211281198446337247028797499963.8
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane356823265571368868952756.7
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag8621581616314109333228224359.0
HITHøgskolen i Telemark49723136854151221997104565.6
HIÅHøgskolen i Ålesund207518582948282762052654.1
HIØHøgskolen i Østfold4479280181824894180599264.5
HSHHøgskolen Stord/Haugesund196512763193186773842363.6
HVOHøgskulen i Volda254215374119242280244564.3
LDHLovisenberg diakonale høgskole173427217342723744988.4
MFDet teologiske Menighetsfakultet4382896024071077758.2
MHSMisjonshøgskolen16990233114332556.9
NHHNorges Handelshøyskole1982251619822516818120040.5
NIHNorges idrettshøgskole175220352080252040556541.8
NLANLA Høgskolen203810182832133642821067.1
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet5108324384925541186395366.2
NOROFFNoroff University College5719466267145121.5
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet142691238135364355005805621948.3
PHSPolitihøgskolen15032186414563301122180438.3
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College419611129390.6
UIAUniversitetet i Agder9906674021788138403602233660.7
UIBUniversitetet i Bergen152731026732780216965241337060.9
UINUniversitetet i Nordland3689250361454095130074763.5
UIOUniversitetet i Oslo2289514475598843640210494650961.7
UISUniversitetet i Stavanger8781704316797141012789210457.0
UITUiT Norges arktiske universitet9817656318009120973332230559.1
I altLærestedsnavn7070949205382370261858707094920559.0

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:27:17
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017